Автобиография
 гл. ас. Лилия Георгиева Кипрова

Академична информация
Факултет Технически колеж
Катедра Електронна и комуникационна техника и технологии
Научни интереси
Ключови думи
ОбластЦифрови и оптични комуникационни мрежи и системи, BISDN, ATM, SDH, IN, TMN
Служебен адрес
Улица (No, вх., ет., ап.)"Иван Михайлов" № 56
ГрадБлагоевград
Организация/ИнституцияЮЗУ "Н.Рилски" - Технически колеж
Пощенски код2700
ДържаваБългария

Образование
Учебно заведение Технически университет
Местоположение: София,България от: 1973-09
Специалност: Съобщителна техника - многоканални системи и предаване на данни до: 1978-06

Професионален опит и реализация
Компания/институция Технически колеж
Длъжност: главен асистент от: 1988-10
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Компания/институция БТК
Длъжност: от: 1978-04
Местоположение: Пловдив и Благоевград,България до: 1988-10

Четени лекционни курсове
Курс по: Оптични комуникации
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 2001-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2005
Курс по: Основи на цифровите телекомуникации
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 1999-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2005
Курс по: Цифрови телекомуникационни системи
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 1999-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2005
Курс по: Кабелна мултиплексна и комуникационна техника
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 1999-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2005

Водени упражнения
Упражнение по: Мобилни комуникации
Учебно заведение: ЮЗУ “Н. Рилски” от: 2010-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Сигнали и системи
Учебно заведение: ЮЗУ “Н. Рилски” от: 2010-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Комуникационни вериги
Учебно заведение: ЮЗУ “Н. Рилски” от: 2009-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Мултиплексна и кабелна техника
Учебно заведение: ЮЗУ “Н. Рилски” от: 2008-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Комутационни системи и терминали
Учебно заведение: ЮЗУ “Н. Рилски” от: 2008-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Оптични комуникации
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 2000-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Цифрови комуникации
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 1999-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2008-05-31
Упражнение по: Основи на цифровите телекомуникации
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 1999-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2008-05-31
Упражнение по: Цифрови телекомуникационни системи
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 1999-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Предаване на данни и компютърни комуникации
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 1999-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Кабелна, мултиплексна и комуникационна техника
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 1999-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2008-05-31

Участия в конференции
Име на конференцията: International Scientific Conference UNITECH' 09
Тип на участието: Доклад по покана от: 2009-11-20
Местоположение: Технически университет Габрово,,България до: 2009-11-21
Тема на доклада: Безжични мрежи ZigBee
Име на конференцията: Юбилейна научна сесия "Съвременни техники и технологии". Сборник научни доклади `2006
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-12-01
Местоположение: ЮЗУ - Технически колеж - Благоевград,България до: 2006-12-02
Тема на доклада: "Избор на чифтове за работа на xdsl системи по медни кабели с усукани двойки"
Име на конференцията: Юбилейна научна сесия "Съвременни техники и технологии". Сборник научни доклади `2006
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-12-01
Местоположение: ЮЗУ - Технически колеж - Благоевград,България до: 2006-12-02
Тема на доклада: "Модернизация на архитектурата на абонатните мрежи"
Име на конференцията: Юбилейна научна сесия "Съвременни техники и технологии". Сборник научни доклади `2006
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-12-01
Местоположение: ЮЗУ - Технически колеж - Благоевград,България до: 2006-12-02
Тема на доклада: "Спектрална ефективност и капацитет при методите за многостанционен достъп с времеделение и с честотно деление в клетъчните комуникации"
Име на конференцията: International Scientific Conference UNITECH' 06
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-11-24
Местоположение: Technical University of Gabrovo,България до: 2006-11-25
Тема на доклада: Implementation of NGN in Metropolitan Area Access Networks
Име на конференцията: International Scientific Conference UNITECH' 06
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-11-24
Местоположение: Technical University of Gabrovo,България до: 2006-11-25
Тема на доклада: Criteria and Objective for Engineering Educational Programs
Име на конференцията: Научна конференция УНИТЕХ` 2005
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-11-24
Местоположение: Габрово,България до: 2005-11-25
Тема на доклада: "Технологии за реализиране на NGN в мрежите за достъп"
Име на конференцията: Научна конференция УНИТЕХ` 2005
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-11-24
Местоположение: Габрово,България до: 2005-11-25
Тема на доклада: "Въвеждане на широколентов абонатен достъп VDSL чрез оптимизация и реконфигурация на абонатната мрежа"
Име на конференцията: Балканска конференция на младите учени
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-06-16
Местоположение: Пловдив,България до: 2005-06-18
Тема на доклада: Широколентов достъп в стационарна абонатна телефонна мрежа
Име на конференцията: Международна научна конференция ПМФ 2005
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-06-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2005-06-11
Тема на доклада: Implementation on NGN Technologies in the Subscriber Access Network
Име на конференцията: Международна научна конференция ПМФ 2005
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-06-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2005-06-11
Тема на доклада: Methods of transmission under VDSL Broadband Subscriber Access
Име на конференцията: Научно-практическа конференция "Техника, технологии и околна среда"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2000-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2000-01
Тема на доклада: "АТМ мрежа за обществени услуги"

Участия в проекти
Проект: "Изграждане и изследване на безжична система, работеща в реално време"
Участвал като: член на екипа от: 2010-01-30
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград, до: 2011-01-30
Финансираща организация: Университетски фонд "Научни изследвания"
Проект: "Интегриране на безжичните технологии в системите за индустриална автоматизация"
Участвал като: член на екипа от: 2009-01-30
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград, до: 2010-01-30
Финансираща организация: Университетски фонд "Научни изследвания"
Проект: "Проектиране и изследване на компютърно базирани измервателни системи с Lab VIEW"
Участвал като: член на екипа от: 2008-03-01
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград, до: 2008-12-31
Финансираща организация: Университетски фонд "Научни изследвания"
Проект: "Система за мониторинг и контрол на технологични параметри с автоматизирана обработка на данни"
Участвал като: член на екипа от: 2007-05-01
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград, до: 2007-12-31
Финансираща организация: Университетски фонд "Научни изследвания"
Проект: "Разработване и внедряване на информационно образователни технологии по инженерните дисциплини в катедра "ЕКТТ"
Участвал като: член на екипа от: 2006-05-01
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград, до: 2006-12-31
Финансираща организация: Универсистетски фонд "Научни изследвания"
Проект: "Изследване и анализ на широколентов достъп VDSL в абонатната мрежа"
Участвал като: Ръководител от: 2005-05-01
Местоположение: Благоевград, до: 2005-05-31
Финансираща организация: ЮЗУ "Н. Рилски" - Фонд "Научни изследвания"

Научен ръководител на
Научен р-л на: Христомир Кръстев Петков(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2004-07-09
Тема: "Проектиране, изграждане и програмиране на охранителна система на еднофамилна къща"
Научен р-л на: Минко Делчев Хаджиев(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2001-10-31
Тема: "Интернет. Протоколи в Интернет"
Научен р-л на: Илия Костадинов Стойков(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2000-10-31
Тема: Вторично уплатняване на каналите в ЦУСС"

Публикации
Заглавие: LTE (Long Term Evolution) - бъдещето на мобилните телекомуникации
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”,Благоевград,България Дата на издаване: 2011-12
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии 2011"
Заглавие: Архитектура на LTE (Long Term Evolution)
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград,България Дата на издаване: 2011-12
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии 2011"
Заглавие: Протокол DIAMETER
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград,България Дата на издаване: 2011-12
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии 2011"
Заглавие: Протоколи в мултисервизните телекомуникационни мрежи със SOFTSWITCH
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград,България Дата на издаване: 2011-12
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии 2011"
Заглавие: Интензивни методи на обучение – характеристика и възможности за приложение
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”,Благоевград,България Дата на издаване: 2010-01
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади "Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии"
Заглавие: Препоръки за избор на структура и кабели при изграждане на локална мрежа
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград,България Дата на издаване: 2010-01
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии"
Заглавие: Структурирани кабелни системи
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград,България Дата на издаване: 2010-01
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии"
Заглавие: Самостоятелната работа на студентите
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”,Благоевград,България Дата на издаване: 2009-12
Тип: Статия
Описание: сп. Педагогика, ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград
Заглавие: Новите информационни технологии при обучението във ВУЗ
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград,България Дата на издаване: 2009-12
Тип: Статия
Описание: сп. Педагогика, ЮЗУ "Н. Рилски"
Заглавие: Безжични мрежи ZigBee
Местоположение: Технически университет Габрово,България Дата на издаване: 2009-11-20
Тип: Статия
Описание: International Scientific Conference UNITECH' 09, 20-21.11.2009г. Габрово
Заглавие: "Оборудване за изграждане на кабелни комуникационни мрежи на базата на полимерни оптични влакна"
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”,Благоевград ,България Дата на издаване: 2008-01
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади “Иновационни техники и технологии"
Заглавие: "Използване на полимерните световоди като универсален оптичен достъп"
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”,Благоевград,България Дата на издаване: 2008-01
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади “Иновационни техники и технологии"
Заглавие: "Протоколи в пасивните оптични мрежи – протокол APON MAC"
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”,Благоевград,България Дата на издаване: 2008-01
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади “Иновационни техники и технологии"
Заглавие: "Пасивни оптични мрежи (PON) – архитектура и стандарти"
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”,Благоевград,България Дата на издаване: 2008-01
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади “Иновационни техники и технологии"
Заглавие: "Полимерни оптични влакна в кабелните комуникационни мрежи"
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”,Благоевград,България Дата на издаване: 2008-01
Тип: Статия
Описание: Сборник с научни доклади “Иновационни техники и технологии"
Заглавие: Мобилни комуникации
Местоположение: Университетско издателство при ЮЗУ "Н. Рилски" - Благовград,България Дата на издаване: 2007-11
Тип: Учебно пособие
Описание: В предвид бързото развитие на съвременните мобилни комуникации и обостоятелството, че доброто познаване на GSM комуникациите е много добра основа за по-нататъшното задълбочено запознаване с изграждането и експлоатацията на универсалните мобилни телекомуникационни услуги UMTS в настоящото учебно пособие се разглеждат по-детейлно GSM комуникациите.
Заглавие: "Комутация в нивата на отворената система за обмен на информация (OSI модел)
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България Дата на издаване: 2007-11
Тип: Статия
Описание: Сборник научни доклади “Индустриални системи и технологии 2007”, ISBN 978-954-680-527-0
Заглавие: "Методи за кодиране на физическо ниво на мрежовите протоколи"
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България Дата на издаване: 2007-11
Тип: Статия
Описание: Сборник научни доклади “Индустриални системи и технологии 2007”, ISBN 978-954-680-527-0
Заглавие: "Решени примери и тестове по електротехника"
Местоположение: Университетско издателство при ЮЗУ "Н. Рилски" - Благовград,България Дата на издаване: 2007-09
Тип: Учебно пособие
Описание: Учебното пособие обхваща въпроси, свързани с раздела "Стационарни режими в електрическите вериги", включващи основните физични величин, закони и методи за изчисляване на сложни електрически вериги. То е предназначено за самостоятелна подготовка на студентите, самоконтрол на обучаващите се и проверка на знанията им.
Заглавие: Избор на чифтове за работа на xDSL системи по медни кабели с усукани двойки
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Статия
Описание: Юбилейна научна сесия “Съвременни техники и технологии”, 01-02.12.2006 г., Благоевград, Сборник научни доклади
Заглавие: Спектрална ефективност и капацитет при методите за многостанционен достъп с времеделение и с честотно деление в клетъчните комуникации
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Статия
Описание: Юбилейна научна сесия “Съвременни техники и технологии”, 01-02.12.2006 г., Благоевград, Сборник научни доклади
Заглавие: Модернизация на архитектурата на абонатните мрежи
Местоположение: ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Статия
Описание: Юбилейна научна сесия “Съвременни техники и технологии”, 01-02.12.2006 г., Благоевград, Сборник научни доклади
Заглавие: Внедряване на NGN в големи градски мрежи за достъп
Местоположение: Технически университет Габрово,България Дата на издаване: 2006-11
Тип: Статия
Описание: International Scientific Conference UNITECH' 06
Заглавие: Критерии и цели на инженерните образователни програми
Местоположение: Технически университет Габрово,България Дата на издаване: 2006-11
Тип: Статия
Описание: International Scientific Conference UNITECH' 06
Заглавие: Ръководство по електротехника
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград,България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Учебно пособие
Заглавие: IP - базирани широколентови услуги по АТМ мрежа
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-01
Тип: Други
Заглавие: "Методи за широколентов абонатен достъп"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2000-01
Тип: Статия
Заглавие: АТМ мрежа за обществени услуги
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2000-01
Тип: Други
Заглавие: Широколентови услуги по АТМ мрежа
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2000-01
Тип: Други

Версия за печат

©2002 Югозападен университет "Неофит Рилски"