Автобиография
проф. д-р Станислава Йорданова Стоянова
(професор по психология (психологически измервания))

Академична информация
Факултет Философски факултет
Катедра Психология
Електронен пощенски адресavka@abv.bg
Електронен пощенски адресavka@swu.bg
Научни интереси
Ключови думиетнически нагласи, стереотипи и социални дистанции между етносите
Областсоциална психология
Научни интереси
Ключови думи
Областпсихологически измервания
Научни интереси
Ключови думистереотипи за половите роли
Областсоциална психология
Научни интереси
Ключови думиинтереси към спорта
Областсоциална психология
Научни интереси
Ключови думилокализация на контрола, когнитивни стилове
Областсоциална психология
Служебен адрес
Улица (No, вх., ет., ап.)ул. "Иван Михайлов", №66
ГрадБлагоевград
Организация/ИнституцияЮЗУ "Неофит Рилски", Философски факултет, Катедра Психология
Пощенски код2700
ДържаваБългария
Научни степени
Тема на дисертация Етнически нагласи и социални дистанции на българи към други етнически общности (социално-психологическо изследване)
Научна степен доктор по социална психология
Град Благоевград
Държава България
Научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Йоланда Константинова Зографова-Драганова
Рецензенти проф. д-р Людмил Георгиев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Виктор Клинчарски
Дата на защита 2003-04-17

Научни звания
Тема на хабилитационен труд доцент по обща психология
Научно звание доцент
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 2009-08-01

Тема на хабилитационен труд професор по 3.2. Психология (Психологически измервания)
Научно звание професор
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 2014-03-06


Образование
Учебно заведение ЮЗУ "Н. Рилски"
Местоположение: Благоевград,България от: 1994-10-01
Специалност: Психология (специализация: магистър по Социална психология) до: 1999-07-07
Учебно заведение ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България от: 2000-04-01
Специалност: докторантура по социална психология до: 2003-03-31
Учебно заведение ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България от: 2001-01-19
Специалност: френска филология, преквалификация за учител по френски език до: 2002-11-19
Учебно заведение СУ "Св. Климент Охридски"
Местоположение: София,България от: 2003-10-01
Специалност: английски език и литература, преквалификация за учител по английски език в средното училище до: 2004-10-01

Специализации
Институция: UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
Тема: Emotions: a Philosophical Introduction от: 2015-05-18
Местоположение: www.coursera.org,Испания до: 2015-07-03
Описание: онлайн курс чрез www.coursera.org с преподавател PROFESSOR JORDI VALLVERDU, PHD PHILOSOPHY DEPARTMENT, UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
Институция: UNIVERSITY OF ZURICH
Тема: Introduction to Statistics for the Social Sciences от: 2015-04-28
Местоположение: www.coursera.org,Швейцария до: 2015-07-18
Описание: онлайн курс чрез www.coursera.org с преподавател PROF. MARCO R. STEENBERGEN, DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, UNIVERSITY OF ZURICH
Институция: UNIVERSITEIT LEIDEN
Тема: Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics от: 2015-03-30
Местоположение: www.coursera.org,Нидерландия (Холандия) до: 2015-05-11
Описание: онлайн курс чрез www.coursera.org с преподавател Prof. MARC VAN OOSTENDORP, DR., FACULTY OF HUMANITIES, LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR LINGUISTICS
Институция: JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
Тема: University Teaching 101 от: 2015-03-16
Местоположение: www.coursera.org,САЩ до: 2015-04-26
Описание: онлайн курс чрез www.coursera.org с преподаватели Prof. PAMELA R. JEFFRIES PHD, SCHOOL OF NURSING, JOHNS HOPKINS UNIVERSITY и Prof. DAVID W. ANDREWS, PH.D., SCHOOL OF EDUCATION и SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
Институция: UNIVERSITY OF MINNESOTA
Тема: Introduction to Human Behavioral Genetics от: 2015-03-16
Местоположение: www.coursera.org,САЩ до: 2015-05-22
Описание: онлайн курс чрез www.coursera.org с преподавател Prof. MATT MCGUE, PH.D., DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, UNIVERSITY OF MINNESOTA
Институция: BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
Тема: Design and Interpretation of Clinical Trials от: 2015-03-09
Местоположение: www.coursera.org,САЩ до: 2015-04-19
Описание: онлайн курс чрез www.coursera.org с преподаватели JANET HOLBOOK, PHD, MPH и LEA T. DRYE, PHD, към DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY, BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
Институция: Европейска Асоциация по Транзакционен Анализ, Българска Асоциация по Транзакционен Анализ
Тема: Транзакционен анализ курс 101 от: 2015-02-20
Местоположение: София,България до: 2015-02-22
Описание: обучител TSTA-P - Isabelle Taquin, Белгия
Институция: UNIVERSITY OF GENEVA
Тема: Introduction aux droits de l’homme от: 2015-02-09
Местоположение: онлайн чрез www.coursera.org,Швейцария до: 2015-04-10
Описание: онлайн курс чрез www.coursera.org с преподаватели PROF. MAYA HERTIG RANDALL, PROF. MICHEL HOTTELIER, ASSISTANT ZOHRA KIBBOUA, ASSISTANT ANTON VALLELIAN от FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF GENEVA.
Институция: University of Michigan
Тема: Questionnaire Design for Social Surveys от: 2015-02-02
Местоположение: online чрез www.coursera.org,САЩ до: 2015-03-31
Описание: онлайн курс чрез www.coursera.org с преподаватели проф. д-р FREDERICK CONRAD от INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH, UNIVERSITY OF MICHIGAN и проф. FRAUKE KREUTER, UNIVERSITY OF MARYLAND, UNIVERSITY OF MANNHEIM & INSTITUTE FOR EMPLOYMENT RESEARCH, GERMANY
Институция: Европейска Асоциация по Транзакционен Анализ и Българска Асоциация по Транзакционен Анализ
Тема: работно ателие по Транзакционен анализ от: 2014-10-31
Местоположение: София,България до: 2014-10-31
Описание: работно ателие на тема "Транзакционният анализ: от нашите корени към динамика на взаимоотношенията", с обучител Марко Мазети, президент на ЕАТА; работно ателие на тема "Сценарият - по-скоро ресурс, отколкото патология", с обучител Силви Монен, вицепрезидент на ЕАТА
Институция: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Тема: Информационни и комуникационни технологии за представяне на резултати от научните изследвания от: 2014-06-17
Местоположение: Благоевград,България до: 2014-08-29
Описание: хорариум 50 часа по проект BG051PO001-3.1.09-0012 "Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" (Благоевград) - инвестиция за бъдещето"
Институция: Open University
Тема: Forensic Psychology: Witness Investigation от: 2014-06-09
Местоположение: www.futurelearn.com,Великобритания до: 2014-08-03
Описание: on-line курс чрез www.futurelearn.com с преподавател Prof. Graham Pike, Faculty of Social Sciences, Open University
Институция: THE CAREERS GROUP, UNIVERSITY OF LONDON
Тема: Enhance Your Career and Employability Skills от: 2014-05-27
Местоположение: www.coursera.org,Великобритания до: 2014-07-25
Описание: online курс чрез www.coursera.org с преподаватели DAVID WINTER, HEAD OF CORPORATE CONSULTANCY & RESEARCH THE CAREERS GROUP, UNIVERSITY OF LONDON и LAURA BRAMMAR, SENIOR CAREER CONSULTANT THE CAREERS GROUP, UNIVERSITY OF LONDON
Институция: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Тема: Интерактивни методи на обучение във висшето училище от: 2014-05-19
Местоположение: Благоевград,България до: 2014-06-05
Описание: квалификационен курс с хорариум 45 часа по проект BG051PO001-3.1.09-0012 "Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" (Благоевград) - инвестиция за бъдещето"
Институция: HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS
Тема: Документы и презентации в LaTeX (Introduction to LaTeX) от: 2014-05-12
Местоположение: www.coursera.org,Русия до: 2014-06-24
Описание: онлайн курс чрез www.coursera.org с преподавател DANIL FEDOROVYKH, SENIOR LECTURER DEPARTMENT OF THEORETICAL ECONOMICS, HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS
Институция: RELAY GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION
Тема: Teaching Character and Creating Positive Classrooms от: 2014-05-07
Местоположение: www.coursera.org,САЩ до: 2014-06-17
Описание: online курс чрез www.coursera.org с преподавател Dave Levin, CO-FOUNDER AND ADJUNCT PROFESSOR RELAY GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION
Институция: DEPARTMENT OF BIOSTATISTICS, JOHNS HOPKINS BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH
Тема: The Data Scientist’s Toolbox от: 2014-05-05
Местоположение: www.coursera.org,САЩ до: 2014-06-02
Описание: online курс чрез www.coursera.org с преподаватели JEFFREY LEEK, PHD; ROGER D. PENG, PHD; BRIAN CAFFO, PHD, MS към DEPARTMENT OF BIOSTATISTICS, JOHNS HOPKINS BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH
Институция: UNIVERSITY OF CHICAGO
Тема: Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life от: 2014-04-28
Местоположение: www.coursera.org,САЩ до: 2014-07-27
Описание: online курс чрез www.coursera.org с преподавател PROFESSOR PEGGY MASON от UNIVERSITY OF CHICAGO
Институция: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
Тема: Ser mas creativos от: 2014-04-28
Местоположение: www.coursera.org,Мексико до: 2014-06-10
Описание: онлайн курс чрез www.coursera.org с преподавател д-р GUADALUPE VADILLO, от UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
Институция: University of California, Irvine & UC SCOUT
Тема: Performance Assessment in the Virtual Classroom от: 2014-04-14
Местоположение: www.coursera.org,САЩ до: 2014-05-18
Описание: online course by means of www.coursera.org, Lecturer: Racquel Hernandez
Институция: FUQUA SCHOOL OF BUSINESS, DUKE UNIVERSITY
Тема: A Beginner's Guide to Irrational Behavior от: 2014-03-11
Местоположение: online coursera.org,САЩ до: 2014-04-28
Описание: онлайн курс - AN ONLINE NON-CREDIT COURSE OFFERED BY DUKE UNIVERSITY by means of coursera.org Преподавател: проф. DAN ARIELY
Институция: COLLEGE OF DESIGN, UNIVERSITY OF MINNESOTA
Тема: Creative Problem Solving от: 2014-02-26
Местоположение: online coursera.org,САЩ до: 2014-04-15
Описание: онлайн куср чрез coursera.org с преподаватели PROFESSOR BRAD HOKANSON, PHD и MARIT MCCLUSKE, MFA, към COLLEGE OF DESIGN, UNIVERSITY OF MINNESOTA
Институция: SCHOOL OF INFORMATION, UNIVERSITY OF MICHIGAN
Тема: Internet History, Technology, and Security от: 2014-02-03
Местоположение: online coursera.org,САЩ до: 2014-04-19
Описание: онлайн курс чрез coursera.org с преподавател CHARLES SEVERANCE, CLINICAL ASSOCIATE PROFESSOR, към SCHOOL OF INFORMATION, UNIVERSITY OF MICHIGAN
Институция: UNIVERSITY OF MICHIGAN
Тема: Model Thinking от: 2014-02-03
Местоположение: онлайн чрез www.coursera.org,САЩ до: 2014-04-30
Описание: онлайн курс чрез www.coursera.org с лектор Scott Page, Leonid Huwicz Collegiate Professor of Complex Systems, Political Science, and Economics, University of Michigan
Институция: Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Тема: The Science of Well-Being: Evidence-Based Interventions for Children, Adolescents, and Families от: 2013-07-11
Местоположение: София,България до: 2013-07-13
Описание: тридневен уъркшоп на английски с американски преподаватели от George Mason University, USA
Институция: Българска асоциация по арт-терапия
Тема: Pictures do not speak, but they teach us how to recognize от: 2013-05-29
Местоположение: София,България до: 2013-05-29
Описание: 7-часов тренинг-семинар "Рисунките не говорят, но ни учат да разпознаваме" с обучител д-р Райнхилд Герум, арт-психотерапевт от Мюнхен, Германия
Институция: University of Huelva
Тема: International Week (Reunion International) от: 2013-05-06
Местоположение: Huelva,Испания до: 2013-05-10
Описание: седмица на международните дни на Университета на Уелва, организирана от международния отдел на Университета на Уелва за обмен на опит в международни срещи на координатори по програма Еразъм и преподаватели с мобилност по програма Еразъм, общо 41 участници от 34 европейски университета от 15 европейски държави
Институция: Център за образователни услуги към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Тема: Многомерна скала за агресивност в юношеска възраст от: 2012-11-17
Местоположение: София,България до: 2012-11-17
Описание: еднодневен обучителен курс (тренинг) за работа с Многомерна скала за агресивност в юношеска възраст, водещ проф. Пламен Калчев, автор на скалата
Институция: Център за творчество и терапия "Неродена"
Тема: Присъствието на картините в Арт-терапевтичните процеси. Методът на копирната хартия от: 2011-10-22
Местоположение: София,България до: 2011-10-22
Описание: Лекция на тема "Присъствието на картините в Арт-терапевтичните процеси" и семинар "Методът на копирната хартия", с обучител проф. Дорис Титце от Художествената Академия в Дрезден, Германия
Институция: проект Балканско епидемиологично проучване на насилие и пренебрегване на деца (BECAN), ЮЗУ "Неофит Рилски"
Тема: Обучение на изследователския екип по проект Балканско епидемиологично проучване на насилие и пренебрегване на деца (BECAN) от: 2010-10-07
Местоположение: Благоевград,България до: 2010-10-07
Институция: European Federation of Students Psychological Associations
Тема: EFPSA European Summer School 2010 of Social Cognition, Supervisor of the research group "Attitudes towards and social represenations of young people" от: 2010-07-18
Местоположение: Blagoevgrad,България до: 2010-07-23
Институция: Нов Български Университет, център за чужди езици
Тема: Специализиран курс по английски език за усвояване на професионална терминология от: 2010-06-13
Местоположение: България до: 2010-06-30
Институция: Агенция Еталон
Тема: Алекситимията - Конструкт. Измерване. Ефекти от: 2010-03-31
Местоположение: София,България до: 2010-03-31
Описание: уъркшоп, обучител - Панайот Рандев
Институция: Нов Български Университет, Център за чужди езици
Тема: чуждоезикова специализация по английски език от: 2010-03-30
Местоположение: България до: 2010-06-30
Описание: Свидетелство за чуждоезикова специализация по английски език равнище В2 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа, по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /2007-2013/, дирекция "Политика във висшето образование"
Институция: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
Тема: Семейство, арт терапевтични психо-социални интервенции, превенция от: 2010-01-16
Местоположение: София,България до: 2010-01-17
Описание: курс за здравни и помагащи професионалисти по проект "Психо-социална превенция и укрепване на психичното здраве на деца с повишен риск"
Институция: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
Тема: Фамилиограмата като метод за оценка на функционирането на семейната система от: 2009-12-06
Местоположение: София,България до: 2009-12-06
Описание: Семинар - 9 учебни часа Фамилиограмата - метод за графично изобразяване на семейни отношения, базиран на структурната концепция на един от пионерите на фамилната терапия Салвадор Минучин. От информацията събрана от първото интервю с клиента се правят хипотези за дисфункция на семейната система.
Институция: Университет "Фридрих Шилер" - Йена
Тема: Мета-анализ и изследователски синтез в психология на личността от: 2009-08-24
Местоположение: Йена,Германия до: 2009-08-28
Институция: Институт Schuhfried Gmbh, Австрия; дистрибутор в България фирма “ЕЛПАК”
Тема: Обучение за работа с апаратурни методики Vienna Test System и Biofeedback от: 2008-06-03
Местоположение: Благоевград,България до: 2008-06-04
Описание: обучители Silvia Karnitsch и Marcus Sommer
Институция: 10-ти Парижки университет Париж-Нантер
Тема: Обучение по теория и методи за събиране на данни по проект Евросфера: Eurosphere PhD Course on theory and methods of data collection от: 2008-04-28
Местоположение: Париж,Франция до: 2008-05-02
Институция: Център за групова динамика и институционален анализ
Тема: Етнопсихология на съвременните общества от: 2007-07-09
Местоположение: Лиеж,Белгия до: 2007-07-14
Описание: Модул: Национални манталитети; Модул: "Антропология на комуникацията"; Модул: "Пространства на градския живот"
Институция: Развитие Консулт ЕООД
Тема: Разработване на проекти от: 2006-11-18
Местоположение: Благоевград,България до: 2006-11-19
Описание: семинар
Институция: Център за административни, политически и социални обучения и изследвания; Институт за политически изследвания към Университета Лил 2
Тема: Количествени методи в социалните науки: Въведение в анализа на социални мрежи от: 2006-09-07
Местоположение: Лил,Франция до: 2006-09-14
Институция: Институт по психология към БАН
Тема: Удостоверение за работа с «Индикатор за професионален стрес на Купър» от: 2005-06-29
Местоположение: София,България до: 2005-06-29
Описание: обучаващ доц. д-р Веселина Русинова

Професионален опит и реализация
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: професор по психология (Психологически измервания) от: 2014-03-06
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Компания/институция Journal of Neurology and Psychology
Длъжност: редактор в редакционна колегия от: 2014-01-30
Местоположение: Northborough, MA ,САЩ до: понастоящем
Описание: http://www.avensonline.org/medical/journal-of-neurology-and-psychology/editorial-board-30/
Компания/институция International Journal of Psychological Studies
Длъжност: редакционна колегия от: 2013-04-17
Местоположение: Торонто,Канада до: понастоящем
Описание: International Journal of Psychological Studies ISSN 1918-7211 (Print) ISSN 1918-722X (Online) Canadian Center of Science and Education http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijps/about/editorialTeam
Компания/институция Open Journal of Depression
Длъжност: редактор на научно списание "Open Journal of Depression" от: 2012-12-17
Местоположение: Irvine CA,САЩ до: понастоящем
Описание: http://www.scirp.org/journal/ojd/
Компания/институция Problems of Psychology in the 21st Century
Длъжност: редактор на научно списание "Problems of psychology in the 21st century" от: 2012-08-26
Местоположение: Siauliai,Литва до: понастоящем
Описание: член на редколегията и сред рецензентите на научното списание "Problems of Psychology in the 21st Century", издавано от Scientific Methodical Center ”Scientia Educologica”, Lithuania, The Associated Member of Lithuanian Scientific Society, European Society for the History of Science (ESHS) and ICASE http://www.jbse.webinfo.lt/PPC/Problems_of_Psychology.htm
Компания/институция Romanian Journal of School Psychology
Длъжност: Editor (редактор в редакционната колегия) от: 2012-03-01
Местоположение: Oradea,Румъния до: понастоящем
Компания/институция списание Psychological Thought
Длъжност: редактор в редакционната колегия на сп. Psychological Thought от: 2011-12-20
Местоположение: Trier,Германия до: понастоящем
Описание: http://psyct.psychopen.eu/index.php/psyct
Компания/институция Годишник по психология
Длъжност: редактор в редакционната колегия от: 2010-04-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-06-13
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: доцент по обща психология от: 2009-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2014-03-05
Компания/институция сп. "Психология. Теория и практика"
Длъжност: редактор в редакционната колегия от: 2009
Местоположение: Варна,България до: понастоящем
Компания/институция сп. "Психологическа мисъл"
Длъжност: редактор в редакционната колегия от: 2006-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-07-31
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: главен асистент по психологически измервания от: 2004-11
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-08-31
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: асистент по психологически измервания от: 2004-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2004-11
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: хоноруван асистент по психологически измервания от: 2004-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2004-07
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: хоноруван асистент по социална психология от: 2002-11
Местоположение: Благоевград,България до: 2004-07

Четени лекционни курсове
Курс по: Експериментална психология
Учебно заведение: ПУ "Паисий Хилендарски" от: 2014-10-01
Местоположение: Пловдив,България до: понастоящем
Описание: за редовни и задочни студенти по Психология, 2 курс
Курс по: Психологически измервания в училищна възраст
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2013-10-31
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: за магистри по Училищна психология
Курс по: Tolerance towards violence. Child abuse and neglect
Учебно заведение: University of Huelva от: 2013-05-07
Местоположение: Huelva,Испания до: 2013-05-14
Описание: as an Erasmus lecturer (Erasmus teaching mobility) - 5 hours lectures on the topics of "Tolerance towards violence. Child abuse and neglect" to two groups of first year Psychology students
Курс по: Emotional intelligence
Учебно заведение: University of Huelva от: 2012-04-26
Местоположение: Huelva,Испания до: 2012-05-06
Описание: as an Erasmus lecturer (Erasmus teaching mobility) - 5 hours lectures on the topic of Emotional Intelligence to two groups of Psychology students as a part of their course of Social Psychology
Курс по: обща и социална психология
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2010-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: 2010-12-23
Описание: за магистри - социални дейности
Курс по: социална психология
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2005-02-22
Местоположение: Благоевград,България до: 2005-06-30
Курс по: експериментална психология
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2005-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Курс по: психологически измервания
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2004-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем

Водени упражнения
Упражнение по: Семинар на тема: "Повишаване на мотивацията на педагогическите кадри"
Учебно заведение: РААБЕ България ЕООД от: 2012-11-02
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-11-11
Описание: обучение на учители, проведено в ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" в Благоевград
Упражнение по: Практически семинар на тема: "Професионалният стрес при учителите. Техники за овладяване и контрол на стреса"
Учебно заведение: РААБЕ от: 2012-04-07
Местоположение: Гоце Делчев,България до: 2012-04-07
Описание: Обучение на учители, проведено в 3 ОУ "Братя Миладинови" в гр. Гоце Делчев
Упражнение по: Практически семинар на тема: "Агресия и зависимости - методи за управление. Работа с ученици с агресивно поведение"
Учебно заведение: РААБЕ България ЕООД от: 2011-10-14
Местоположение: Сопот,България до: 2011-10-15
Описание: обучение на учители, проведено в СОУ "Иван Вазов", гр. Сопот
Упражнение по: ПДЮВ
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2007-02-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2007-06-30
Описание: Психология на детско-юношеската възраст
Упражнение по: етнопсихология
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2007-02
Местоположение: Благоевград,България до: 2007-06-30
Упражнение по: Психология на Аз-образа
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2006-09-18
Местоположение: Благоевград,България до: 2008-01-10
Упражнение по: социална психология и психология на общуването
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2005-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2008-01-10
Упражнение по: психология на междуличностните комуникации
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2005-06-06
Местоположение: Благоевград,България до: 2005-06-30
Упражнение по: експериментална психология
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2005-01-23
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: психологически измервания
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2004-02-15
Местоположение: Благоевград,България до: 2006-01-31
Упражнение по: социална психология
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2003-01-10
Местоположение: Благоевград,България до: 2008-01-10

Участия в конференции
Име на конференцията: Рефлексия и обучение - стратегии, технологии, прогнози
Тип на участието: Доклад по покана от: 2015-11-28
Местоположение: Пловдив,България до: 1970-11-29
Тема на доклада: Стоянова, С. (2015). Рефлексия в обучението и стремеж към собствена значимост.
Име на конференцията: Психологията - традиции и перспективи
Тип на участието: Доклад по покана от: 2015-10-31
Местоположение: Благоевград,България до: 2015-11-01
Тема на доклада: Giannouli, V., & Stoyanova, S. (2015). A verbal illusion: Data from Greece and Bulgaria.
Име на конференцията: Психологията - традиции и перспективи
Тип на участието: Доклад по покана от: 2015-10-31
Местоположение: Благоевград,България до: 2015-11-01
Тема на доклада: Мутафова, М., Иванова, Д. и Стоянова, С. (2015). Самоотношение при зависимости и отношение към собствената външност във възрастта 20-45 години.
Име на конференцията: Приложна психология и социална практика - ХIV международна научна конференция
Тип на участието: Доклад по покана от: 2015-06-26
Местоположение: Варна,България до: 2015-06-28
Тема на доклада: Стимулиране на творчество и учебна мотивация
Име на конференцията: Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище
Тип на участието: Доклад по покана от: 2014-09-26
Местоположение: Благоевград,България до: 2014-09-27
Тема на доклада: Мотивация за личностно и кариерно развитие
Име на конференцията: 26th International Congress of Individual Psychology "Precarity, Conflicts, Violence, a challenge to the Healing and Training processes"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2014-07-09
Местоположение: Paris,Франция до: 2014-07-13
Тема на доклада: Stoyanova, S. & Ivantchev, I. (2014). Relationships in the workplace and occupational attractiveness among students, teachers and rangers-sportsmen
Име на конференцията: Психология и общество
Тип на участието: Доклад по покана от: 2014-05-09
Местоположение: Пловдив,България до: 2014-05-10
Тема на доклада: Стоянова, С. (2014). Проблемно мислене на студенти по психология при планиране на експерименти.
Име на конференцията: Functional studies in sports and kinesitherapy
Тип на участието: Доклад по покана от: 2014-03-14
Местоположение: Благоевград,България до: 2014-03-14
Тема на доклада: Stoyanova, S. & Petrova, K. (2014). The role of psychological studies for the performance of athletes from different disciplines. Paper presented at International scientific conference on: Functional studies in sports and kinesitherapy. As a part of the project: Youth mobilization - cultural heritage and athletic valorization YMC(H)A. Financed from The European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Име на конференцията: Психология в медицината
Тип на участието: Доклад по покана от: 2014-02-07
Местоположение: Стара Загора,България до: 2014-02-08
Тема на доклада: "Удовлетвореност на лекари от взаимоотношението лекар - пациент", съвместен доклад на Десислава Иванова и Станислава Стоянова
Име на конференцията: ХІХ научна конференция "Личност. Мотивация. Спорт"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2013-11-29
Местоположение: София,България до: 2013-11-29
Тема на доклада: Мета-анализ на спортни интереси към волейбол и баскетбол при ученици в България
Име на конференцията: Психологията - традиции и перспективи
Тип на участието: Доклад по покана от: 2013-11-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2013-11-10
Тема на доклада: Стоянова, С. и Иванова, Т. (2013). Емпатия, депресия и бърнаут при български лекари. Генчева, Н. и Стоянова, С. (2013). Емпатия при спортуващи деца от 10 до 13 години. Stoyanova, S. & Giannouli, V. (2013). Bulgarian and Greek students' optimism and learning styles.
Име на конференцията: Conferinte Nationale a Psihologilor Scolari "Parteneriatul familie - gradinita - scoala - locul si rolul psihologului scolar"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2013-10-25
Местоположение: Baile-Felix,Румъния до: 2013-10-26
Тема на доклада: The role of school psychologist in the partnership between kindergarten, school and family in Bulgaria
Име на конференцията: Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот
Тип на участието: Доклад по покана от: 2013-09-19
Местоположение: София,България до: 2013-09-20
Тема на доклада: Типове кариерна мотивация, комбиниращи личен и професионален живот (Career motivational types combining private and professional life)
Име на конференцията: Семинар с кръгла маса по проект "Модели за психо-функционални изследвания в спорта"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-11-23
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-11-23
Тема на доклада: Когнитивна обработка на информацията от спортуващи; Емоционална лабилност и точност на преценката при спортисти; Диагностични възможности на някои компютризирани и тестови методики по спортове
Име на конференцията: ХVІІІ научна конференция "Личност. Мотивация. Спорт."
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-11-16
Местоположение: София,България до: 2012-11-16
Тема на доклада: Петрова, К. и Стоянова, С. (2012). Когнитивна обработка на информация от спортуващи.
Име на конференцията: Физическо възпитание. Спорт. Кинезитерапия
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-11-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-11-10
Тема на доклада: Петрова, К., Стоянова, С. и Деливерска, Е. (2012). Емоционална лабилност и точност на преценката при спортисти.
Име на конференцията: Development of Education in the XXI Century
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-11-02
Местоположение: Elbasan,Албания до: 2012-11-02
Тема на доклада: Stoyanova, S., Tomova, D. & Petrova, K. "Sport as a factor in the personality socialization"
Име на конференцията: Съвременни тенденции в превенцията, интервенциите и научните изследвания при насилие и пренебрегване на деца
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-10-26
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-10-27
Тема на доклада: Физическо насилие над деца през погледа на децата и родителите
Име на конференцията: Четвърта Балканска научна конференция "Науката, образованието и изкуството през 21-ви век"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-09-30
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-09-30
Тема на доклада: Източници на напрежение и стратегии за справяне със стрес при учители
Име на конференцията: B.E.C.A.N. International Conference "Inquiring child abuse and neglect in the Balkan and the world during crisis: Evidence-based Practice and Practice-based Evidence"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-09-13
Местоположение: Атина,Гърция до: 2012-09-14
Тема на доклада: Prevalence and Types of Child Abuse and Neglect in the sample of school age children in Bulgaria - доклад с автори: Васка Станчева-Попкостадинова, Стефка Чинчева, Станислава Стоянова, Йордан Калчев и Виктория Сотирова
Име на конференцията: European Integration, Diversity and the Making of a European Public Sphere
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-06-22
Местоположение: Bruxelles,Белгия до: 2012-06-22
Тема на доклада: участие в дискусиите по тема Gender, Diversity and European Integration
Име на конференцията: The Changing Face of War
Тип на участието: Доклад по покана от: 2011-11-14
Местоположение: online,България до: 2011-11-20
Тема на доклада: участие като регистриран делегат в он-лайн конференцията
Име на конференцията: 25th International Congress of Individual Psychology
Тип на участието: Доклад по покана от: 2011-07-13
Местоположение: Vienna,Австрия до: 2011-07-17
Тема на доклада: Attitudes towards young people in Bulgaria
Име на конференцията: Quality in formal and non formal education
Тип на участието: Доклад по покана от: 2011-05-07
Местоположение: Iasi,Румъния до: 2011-05-08
Тема на доклада: Media representation of young people's education in Bulgaria
Име на конференцията: Contemporary Identities
Тип на участието: Доклад по покана от: 2011-04-13
Местоположение: Paris,Франция до: 2011-04-16
Тема на доклада: Media representation of young people's identity in Bulgaria
Име на конференцията: Wiley-Blackwell Exchanges. Online Conferences for the Social Sciences / Humanities Community: "Wellbeing: A Cure - All for the Social Sciences?"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2010-11-15
Местоположение: on-line,България до: 2010-11-19
Тема на доклада: Участие като регистриран делегат на Интернет конференцията
Име на конференцията: Психологията - традиции и перспективи
Тип на участието: Доклад по покана от: 2010-10-29
Местоположение: Благоевград,България до: 2010-10-30
Тема на доклада: Group attitudes and social representations
Име на конференцията: КРЪГЛА МАСА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА
Тип на участието: Доклад по покана от: 2010-06-29
Местоположение: Благоевград,България до: 2010-06-29
Тема на доклада: ЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ С ДЕЦА - презентация на Станислава Стоянова и Васка Станчева-Попкостадинова
Име на конференцията: семинар с проф. Хауърд Гарднър на тема "Теорията за множествените интелигентности"
Тип на участието: Доклад от: 2009-11-20
Местоположение: София,България до: 2009-11-20
Тема на доклада:
Име на конференцията: Седма научна конференция с международно участие "Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2009-11-05
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-11-06
Тема на доклада: два доклада в съавторство - Иванов, С., Томова, Д. и С. Стоянова. Особености в структурата на спортните интереси и ориентация на студентите към занимания с отделен вид спорт. Томова, Д., Иванов, С., Стоянова, С. и Д. Томов. Ролята на спортната дейност за преодоляване нервно-психичната умора на студентите.
Име на конференцията: THE SOUTH-EAST EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF PSYCHOLOGY – 2009
Тип на участието: Доклад по покана от: 2009-10-30
Местоположение: София,България до: 2009-11-01
Тема на доклада: VALIDATION OF A TEST MEASURING THE EMOTIONAL INTELLIGENCE
Име на конференцията: Психично здраве и помощ за развитие
Тип на участието: Доклад по покана от: 2009-10-23
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-10-23
Тема на доклада: участие в обсъждане на казуси за оказване на писихчно-здравна помощ
Име на конференцията: Докторантите в диалог с науката
Тип на участието: Доклад по покана от: 2009-10-22
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-10-23
Тема на доклада: представяне в модула "Успешни кариери"
Име на конференцията: Language, Individual & Society
Тип на участието: Доклад по покана от: 2009-09-07
Местоположение: Слънчев бряг,България до: 2009-09-10
Тема на доклада: Psychological Analysis of the Peripheral Perception as a Term of the Teaching Method Suggestopedia
Име на конференцията: V-ти Национален конгрес по психология
Тип на участието: Доклад по покана от: 2008-10-31
Местоположение: София,България до: 2008-11-02
Тема на доклада: Адаптация на тест за емпатия сред студенти
Име на конференцията: Психологията пред предизвикателствата на новото време
Тип на участието: Доклад по покана от: 2008-10-03
Местоположение: Варна,България до: 2008-10-05
Тема на доклада: Изследване на когнитивни аспекти на емпатията сред студенти
Име на конференцията: Приложната психология в България: възможности и перспективи - 2008
Тип на участието: Доклад по покана от: 2008-06-27
Местоположение: Варна,България до: 2008-06-29
Тема на доклада: Апробиране на тест за емоционална интелигентност
Име на конференцията: Физическото възпитание и спортът в образователната система
Тип на участието: Доклад по покана от: 2007-11-08
Местоположение: Благоевград,България до: 2007-11-09
Тема на доклада: Мавродиев,С., Стоянова, С. и М. Мутафова. (2007). Психично здраве на различни личностни типове студенти
Име на конференцията: Психологията пред предизвикателствата на Новото време
Тип на участието: Доклад по покана от: 2007-10-05
Местоположение: Варна,България до: 2007-10-07
Тема на доклада: Влияние на модели на родителско поведение върху стереотипите за ролите в семейството
Име на конференцията: International Meeting of Young Psychologists
Тип на участието: Доклад по покана от: 2007-09-28
Местоположение: Blagoevgrad,България до: 2007-09-30
Тема на доклада: Tolerance towards violence
Име на конференцията: 10-ти Европейски конгрес по психология
Тип на участието: Доклад по покана от: 2007-07-02
Местоположение: Прага,Чешка република до: 2007-07-06
Тема на доклада: Stoyanova, S. & Slavchov, B. (2007). Assessment of Career Motivational Types
Име на конференцията: Балканска научна конференция "Науката, образованието и изкуството през ХХІ век"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2007-06-23
Местоположение: Благоевград,България до: 2007-06-24
Тема на доклада: Изследване на приемането на себе си и другите у различни личностни типове студенти
Име на конференцията: VІ Научна конференция "Приложната психология в България: възможности и перспективи"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2007-05-18
Местоположение: Варна,България до: 2007-05-19
Тема на доклада: Адаптация на тест за мотивация за обучение сред ученици
Име на конференцията: Трета научна конференция по психология с международно участие
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-10-27
Местоположение: Благоевград,България до: 2006-10-28
Тема на доклада: САМОУВАЖЕНИЕТО И САМООЦЕНКАТА КАТО ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ АДАПТАЦИЯТА
Име на конференцията: Балканска среща на младите психолози
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-04-03
Местоположение: Благоевград,България до: 2006-04-05
Тема на доклада: Neurotic and Somatoform Disorders among College Students: Comparative Study in Yemen and Bulgaria
Име на конференцията: Балканска среща на младите психолози
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-04-03
Местоположение: Благоевград,България до: 2006-04-05
Тема на доклада: Bulgarians’ Social Experiences from Contacts with the Ethnic Out-groups
Име на конференцията: Юбилейна научна конференция "60 години Русенски университет "Ангел Кънчев"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-11-10
Местоположение: Русе,България до: 2005-11-12
Тема на доклада: Готовност за търсене на нови модели на поведение, за поемане на риск и потребност от сигурност
Име на конференцията: Физическото възпитание и спорта в образователната система
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-11-04
Местоположение: Благоевград,България до: 2005-11-05
Тема на доклада: Готовност за поемане на риск, смелост и решителност при спортисти
Име на конференцията: ІІІ Национален Конгрес по психология
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-10-28
Местоположение: София,България до: 2005-10-30
Тема на доклада: Стереотипи за половите роли и разпределение на ролите в семейството
Име на конференцията: Психологията пред предизвикателствата на Новото време
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-10
Местоположение: Варна,България до: 2005-10
Тема на доклада: Адаптация на тестове на Фей за приемане на другите и как се чувстваш приет от другите
Име на конференцията: Балканска конференция на младите учени
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-06-16
Местоположение: Пловдив,България до: 2005-06-17
Тема на доклада: Самооценка на "Аз"-реално и "Аз"-идеално на екстраверти и нтроверти
Име на конференцията: Балканска икономическа реконструкция и екология - 2005 г.
Тип на участието: Доклад от: 2005-06-08
Местоположение: София,България до: 2005-06-10
Тема на доклада: Ценности на студенти от хуманитрани специалности
Име на конференцията: Религия и политика
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-06-03
Местоположение: Благоевград,България до: 2005-06-04
Тема на доклада: Влияние на религиозната принадлежност върху социалните дистанции на българи към други етноси
Име на конференцията: Приложната психология в България - възможности и перспективи
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-05-20
Местоположение: Варна,България до: 2005-05-22
Тема на доклада: Локализация на контрола, конформност и психични нагласи по К. Г. Юнг
Име на конференцията: Физическото възпитание и спорта в образователната система (Научна конференция с международно участие, Благоевград 3-4 ноември 2004 г.)
Тип на участието: Доклад по покана от: 2004-11-03
Местоположение: Благоевград,България до: 2004-11-04
Тема на доклада: интереси на ученици, студенти и спортисти към спорта и отношението им към личността на спортиста
Име на конференцията: ДНИ НА НАУКАТА В РУСЕ. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ. 60 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Тип на участието: Доклад по покана от: 2004-10-29
Местоположение: Русе,България до: 2004-10-30
Тема на доклада: Локализация на контрола и когнитивни стилове по К. Г. Юнг
Име на конференцията: Активност и адаптация на личността в условията на социална промяна
Тип на участието: Доклад по покана от: 2004-10-28
Местоположение: Благоевград,България до: 2004-10-29
Тема на доклада: Етнически стереотипи на български студенти към сърби и румънци
Име на конференцията: The educational heritage and dialogue in the European pedagogical space (November 20-21, 2003 Blagoevgrad). Bulgarian Dutch Friendship Association, Blagoevgrad, Southwestern University Neofit Rilski – Blagoevgard – Department of Pedagogy
Тип на участието: Доклад от: 2003-11-20
Местоположение: Благоевград,България до: 2003-11-21
Тема на доклада: Bulgarian students’ attitudes towards their fellow-students Turks, Bulgarian Muslims and Romanies
Име на конференцията: ДНИ НА НАУКАТА В РУСЕ. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ.
Тип на участието: Доклад от: 2003-11-07
Местоположение: Русе,България до: 2003-11-08
Тема на доклада: Устойчивост на етническите стереотипи на българи
Име на конференцията: Физическото възпитание и спорта в образователната система (Научна конференция с международно участие, Благоевград 7-8 ноември 2003 г.). Благоевград
Тип на участието: Доклад от: 2003-11-07
Местоположение: Благоевград,България до: 2003-11-08
Тема на доклада: Изследване отношението на студентите от ЮЗУ "Неофит Рилски" към часовете по физическо възпитание и спорт
Име на конференцията: Актуални проблеми на психологията на прага на третото хилядолетие
Тип на участието: Доклад от: 2002-05-15
Местоположение: Благоевград,България до: 2002-05-17
Тема на доклада: Социални дистанции на българите спрямо други етнически общности
Име на конференцията: Физическото възпитание и спорта в образователната система (Научна конференция с международно участие, Благоевград 7-8 ноември 2001 г.). Благоевград, УИ "Неофит Рилски"
Тип на участието: Доклад от: 2001-11-07
Местоположение: Благоевград,България до: 2001-11-08
Тема на доклада: Мотиви, интереси и нагласи относно физическа и спортна дейност у подрастващите
Име на конференцията: Преобразуването на съвременните нации и българският етнически модел
Тип на участието: Доклад по покана от: 2001-05
Местоположение: София,България до: 2001-05
Тема на доклада: Етнически нагласи на българина

Участия в проекти
Проект: Изграждане на капацитет на Сдружение "Център Радост", чрез подобряване на финансовата и организационна устойчивост"
Участвал като: участник в екипа от: 2015-08-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2015-11-29
Финансираща организация: Фондация Институт "Отворено Общество"
Проект: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики"
Участвал като: академичен наставник от: 2013-10-16
Местоположение: София,България до: понастоящем
Финансираща организация: Европейски социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година"
Проект: Етническа толерантност в бизнес среда: нагласи на работодателите и отношение на българи, турци, роми към труда и професионалната реализация”
Участвал като: регионален координатор за Югозападен район от: 2012-07-06
Местоположение: София,България до: 2012-09-30
Финансираща организация: програма "Млади учени", Фонд Научни изследвания към МОМН
Проект: МОДЕЛИ ЗА ПСИХОФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СПОРТА
Участвал като: участник в екипа от: 2012-03-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-12-10
Финансираща организация: Наредба 9, ЮЗУ "Неофит Рилски", МОМН
Проект: СТИЛОВЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ
Участвал като: участник в екипа от: 2012-03-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-11-15
Финансираща организация: Наредба 9, ЮЗУ "Неофит Рилски", МОМН
Проект: ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И МИГРАЦИЯ В СРАВНИТЕЛНА ЕВРОПЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА
Участвал като: участник в екипа от: 2011-03-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2011-11-05
Финансираща организация: Югозападен Университет "Неофит Рилски", фонд "Научни изследвания" към МОН
Проект: Social cognition in action – European Summer school 2010
Участвал като: супервайзер на изследователска група от: 2010-07-18
Местоположение: Благоевград,15 европейски държави - Leading organization – Association of young psychologists in Bulgaria “4th April Partners: 1. Polish Association of Psychology Students and Graduates (Poland) 2. Slovenian association of psychology students (Dru?tvo ?tudentov psihologije Slovenije (D?PS) (Slovenia) 3. COGNOSIS – Romanian Federation of Psychology Students’ Association (Romania) 4. LIPSA (Lithuanian psychology student association) (Lithuania) 5. Danks Psykologforening Studentersektion (Danish Psychology students’ Association) (Denmark) 6. Greek Psychology Students’ Association (Greece) 7. Sectie Psychologie Studenten van het Nederlands Instituut van Psychologen (SPS-NIP) (Nederlands) 8. Bundesvereinigung Psychologiestudierender im BD P (German psychology students association) (Germany) 9. Estonian Association of Psychology Students (Estonia) 10. Stimulus (Finland psychology students association) (Finland) 11. The British Psychology Society (GB) 12. Students? Committee of the Cyprus Psychologists’ Association (Cyprus) 13. Psykologistudentenes Interesseorganisasjion (Norway psychology students association) (Norway) 14. Psychology club in Koc University (Turkey) до: 2010-07-23
Финансираща организация: Youth in action programme
Проект: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ХУМАНИТАРИСТИКАТА И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕТО
Участвал като: участник в екипа от: 2010-02-08
Местоположение: Благоевград,България до: 2010-12-31
Финансираща организация: Югозападен Университет "Неофит Рилски", фонд "Научни изследвания" към МОН
Проект: Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect
Участвал като: участник в екипа, изследовател от: 2009-10-01
Местоположение: Гърция България Румъния Албания Македония Турция Хърватско Сърбия Босна и Херцеговина ръководен от Институт за Здраве на Детето Катедра Психично Здраве и Социално Благополучие Център за Изследване и Превенция на Злоупотреба и Пренебрегване на Деца - Гърция до: 2013-10-02
Финансираща организация: 7-ма рамкова програма на Европейската комисия no HEALTH-F2-2009-223478
Проект: Сугестопедично-десугестивната концепция за учебния процес
Участвал като: участник от екипа от: 2009-02-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-12-31
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски", Фонд "Научни изследвания" към МОН
Проект: Комплексно психологическо изследване на студенти с компютъризирана система “Шуфрид”
Участвал като: участник в екипа от: 2009-02-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-11-30
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски" Фонд "Научни изследвания" към МОН, НИД-Н9/Ц-7
Проект: Eurosphere
Участвал като: изследовател от: 2008-04-15
Местоположение: Берген, Норвегия,16 партньора от различни държави (Норвегия, Австрия, Холандия, Турция, Дания, Финландия, Чехия, Германия, Естония, Белгия, Испания, България, Италия, Унгария, Франция, Великобритания), ръководен от Университета в Берген, Норвегия до: 2010-07-31
Финансираща организация: Шеста Рамкова програма на ЕК, Activity area acronym: FP6-CITIZENS Project Reference: 028504, Action Line: CITIZENS Citizens and governance in a knowledge-based society,CITIZENS-2004-7.1.1 Towards a European public sphere, Action Line: CITIZENS-7 Research Area 7 : "New forms of citizenship and cultural identities
Проект: CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY INTERNATIONAL RESEARCH GROUP
Участвал като: изследовател от екипа на проекта от: 2007-06
Местоположение: Вроцлав, Полша,27държави до: 2008-12-01
Проект: Конструиране на модел на професионално-практически умения на студенти - бакалаври
Участвал като: от: 2006-04-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2007-02-28
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски", Фонд "Научни изследвания" към МОН

Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: American Psychological Association
Местоположение: Washington,САЩ от: 2015-09-01
Участвал като: International Affiliate до: понастоящем
Организация: Българско общество по индивидуална психология "Алфред Адлер"
Местоположение: Стара Загора,България от: 2011-07-21
Участвал като: до: понастоящем
Описание: https://sites.google.com/site/bsap2011sz/spisk-ucastnici-v-obsestvoto
Организация: International Association for Cross-Cultural Psychology
Местоположение: САЩ от: 2011-06
Участвал като: до: понастоящем
Описание: Международна Асоциация за Крос-културна психология
Организация: European Federation of Psychological Associations (EFPA)
Местоположение: Брюксел,Белгия от: 2009-01
Участвал като: редовен индивидуален член, част от Дружеството на Психолозите в България до: понастоящем
Организация: СМПБ "4-ти април"
Местоположение: Благоевград,България от: 2007-10-01
Участвал като: до: 2010-12-31
Описание: Сдружение на младите психолози в България "4-ти април"
Организация: Дружество на психолозите в България
Местоположение: София,България от: 2006-01
Участвал като: до: понастоящем
Организация: Съюз на учените в България
Местоположение: София,България от: 2005-06-27
Участвал като: редовен член до: понастоящем

Научен ръководител на
Научен р-л на: Емилия Балабанова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2015-09-17
Тема: Агресивност и начини на реагиране в конфликтна ситуация при ученици от горна училищна възраст с противообществени прояви и такива без отклонения в поведението
Научен р-л на: Гергана Васкова Станоева(Докторант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2015-05-29
Тема: Междуличностни отношения на работното място в сферата на хуманитарни и технически професии
Научен р-л на: Габриела Георгиева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-09-15
Тема: Интернет зависимост и пристрастяване към електронни игри в горна училищна възраст
Научен р-л на: Анета Блажева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-09-15
Тема: Мотивация за успех и самооценка при български студенти, обучаващи се в България и други страни на Европейския съюз
Научен р-л на: Стоянка Георгиева Анастасова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-09-15
Тема: Ценности и реакции в конфликтни ситуации при лица, лишени от свобода
Научен р-л на: Екатерина Кичева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-07-01
Тема: Личностна тревожност и самооценка в юношеска възраст (9, 10, 11 и 12 клас)
Научен р-л на: Емилия Огнянова Балабанова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-07-01
Тема: Локализация на контрола и склонност към мотивиран и немотивиран риск при ученици от 9 до 11 клас
Научен р-л на: Ивелина Целкинска(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-07-01
Тема: Депресия и копинг – стратегии при ученици от 9, 10, 11 и 12 клас
Научен р-л на: Кристина Терзийска(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-07-01
Тема: Личностна тревожност и емоционална интелигентност във възрастта 25 - 45 години
Научен р-л на: Любима Качева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-07-01
Тема: Емоционална интелигентност и личностна тревожност при юноши
Научен р-л на: МЕХРЕМ ХАЛИЛОВА ШЛЯНГОВА (Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-07-01
Тема: Мотивация за успех при ученици в 10-11 клас с различни социални потребности
Научен р-л на: Валентина Тагарева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-07-01
Тема: Локализация на контрола и потребности по концепцията на Ейбрахам Маслоу във възрастта 25-45 години
Научен р-л на: Величка Филипова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-07-01
Тема: Стилове на учене и самооценка при ученици от 4-7 клас
Научен р-л на: Десислава Атанасова Кирякова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-04-01
Тема: "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 11. КЛАС", Специализация „Приложение на информационните технологии в учебния процес“ за III ПКС
Научен р-л на: СЪЛЗЕТА ЗЕЙНЕВА (Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-04-01
Тема: "МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ХІ И ХІІ КЛАС"Специализация „Приложение на информационните технологии в учебния процес“ за III ПКС
Научен р-л на: Елена Танчева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-04-01
Тема: "Предимства на приложението на информационните технологии при обучението на учениците от начален етап", Специализация „Приложение на информационните технологии в учебния процес“ за III ПКС
Научен р-л на: Димана Тодорова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-02-12
Тема: Тревожност, психично благополучие и оптимизъм при криминално проявени с наркотична зависимост
Научен р-л на: Гергана Костова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2014-02-12
Тема: Прояви на агресия и депресия при деца от 5 до 10 годишна възраст
Научен р-л на: Николай Иванов Иванчев(Докторант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2013-10-18
Тема: Конформизъм и приемане на другите в младежка възраст
Научен р-л на: НИКОЛАЙ МИХАЛОВ НИКОЛОВ(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2013-09-17
Тема: Емоционална интелигентност и способности за социално – психологическа адаптация при работещи в център за настаняване от семеен тип за деца и лица с умствена изостаналост „Сияние - Кюстендил”
Научен р-л на: Татяна Иванова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2013-07-01
Тема: Емпатия, депресия и бърнаут при лекари
Научен р-л на: Мария Ковачева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2013-07-01
Тема: Тревожността при хора, практикуващи йога и при непрактикуващи
Научен р-л на: Силвия Савова Митева(Докторант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2013-04-16
Тема: Адаптивни стратегии и самореализация на студенти
Научен р-л на: Цветелина Петрова Балабанова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2013-02-07
Тема: Комуникация- възприемане и възпроизвеждане на вербална информация, и връзката й с ценностната йерархия
Научен р-л на: Димана Тодорова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2012-09-11
Тема: Търсене на новости и следване на модни тенденции от потребителите
Научен р-л на: Илияна Николаева Митрова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2012-09-11
Тема: „БЪРНАУТ” И СУИЦИДЕН РИСК ПРИ СЛУЖИТЕЛИ В МВР И МЕДИЦИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ”
Научен р-л на: Анна Рабаджийска(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2012-09-11
Тема: САМООЦЕНКАТА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ВЪВ ВЪЗРАСТ 4-5 ГОДИНИ
Научен р-л на: Десислава Тодорова Соколова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2012-07-02
Тема: Тревожност и акцентуации на характера при 15-16 годишни ученици от социално слаби семейства
Научен р-л на: Милена Димчева Методиева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2012-07-02
Тема: Емпатия при деца в начална училищна възраст и отношение към роднини и приятели
Научен р-л на: Марина Ангелова Грънчарова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2012-07-02
Тема: Психично благополучие при хора с различен начин на генериране на приходите (наемни работници, собственици на малък и среден бизнес, и бизнес предприемачи - партньори на транснационална корпорация"
Научен р-л на: Гергана Иванова Костова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2012-07-02
Тема: Темперамент, въображение и творческо мислене при хора, занимаващи се или изучаващи изкуство и работници в други професионални сфери
Научен р-л на: Ивелина Кънчева Кънчева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2012-07-02
Тема: Коефициент на интелигентност при музиканти и лица с други професии (образование)
Научен р-л на: Любомира Кирилова Герова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2012-07-02
Тема: Самооценка и мотивация за постижение при ученици - дванадесети клас и студенти - четвърти курс
Научен р-л на: Таня Иванова Бозукова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2012-07-02
Тема: Мотивация за професионално развитие в юридическата сфера при стажант - юристи
Научен р-л на: Александра Борисова Христева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2012-07-02
Тема: Полови роли и самооценка
Научен р-л на: Диляна Петрова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2011-12-19
Тема: Агресия и мотивация за успех при 14-16 годишни спортисти и неспортуващи
Научен р-л на: Ивелина Георгиева Ванева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2011-08-30
Тема: Влиянието на типа темперамент на треньор по волейбол върху удовлетвореността на играчите в отбора от треньора и от взаимоотношенията помежду си
Научен р-л на: Цветелина Георгиева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2011-08-30
Тема: Мотивация за одобрение при работещи екстраверти и интроверти
Научен р-л на: Цветелина Николова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2011-07-06
Тема: Личностни характеристики на детски и начални учители
Научен р-л на: Милена Методиева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2011-07-06
Тема: Защитни механизми и приемане на другите
Научен р-л на: Мимоза Мисерлиоска(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2011-02-23
Тема: Творчество, самооценка и оптимизъм при студенти
Научен р-л на: Красимира Тюкенова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2011-02-23
Тема: Творческо въображение при 5 годишни деца
Научен р-л на: Наталия Ленчева Пацовска(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2010-09-02
Тема: Копинг стратегии и агресивност при ученици
Научен р-л на: Стоянка Георгиева Мацова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2010-09-02
Тема: Взаимоотношения между учениците в средна и горна училищна възраст (5 клас и 10 клас)
Научен р-л на: Даниела Красимирова Терзиева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2010-09-02
Тема: Мотивация за учене при ученици по български и английски език
Научен р-л на: Мерсин Мустафа Емин(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2010-07-07
Тема: СТИЛ НА ЛИДЕРСТВО И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА МЕНИДЖЪРА
Научен р-л на: Даниела Йорданова Даскалова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2010-07-07
Тема: Емоционалната интелигентност и самооценката във възрастта от 20 до 50 години
Научен р-л на: МАРИАНА МИТКОВА НИКОЛЧОВА(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2010-07-07
Тема: РОЛЯТА НА РОДИТЕЛСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ ПРИ СТИЛА НА УЧЕНЕ И ПОТРЕБНОСТТА ОТ ПОСТИЖЕНИЯ
Научен р-л на: Зоя Тодорова Ендарова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2009-09-11
Тема: Въображение и емпатия при деца от начална училищна възраст
Научен р-л на: Мимоза Мисерлиоска(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2009-09-11
Тема: Самооценка и приемане на другите при студенти
Научен р-л на: Мария Христов(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2009-07-03
Тема: Тревожност, емпатия и оптимизъм при студенти
Научен р-л на: Милка Николаева Хиджева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2009-07-03
Тема: Тревожност и удовлетвореност от труда при работещи
Научен р-л на: Теодора Владимирова Карадакова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2008-07-03
Тема: Взаимосвързаност между агресията, самооценката и локализацията на контрола при ученици от горна училищна възраст
Научен р-л на: Камелия Бойчова Манова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2007-06-27
Тема: Взаимоотношения в семейството и агресивност
Научен р-л на: Цветалина Йорданова Димитрова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2007-06-27
Тема: Влияние на родителското възпитание върху стереотипите за ролите в семейството
Научен р-л на: Явор Кирилов Борисов(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2006-10-06
Тема: Агресивност и здравна локализация на контрола при работещи в частни фирми

Публикации
Заглавие: Стоянова, С. (2015). Измерения на толерантността при работещи. Благоевград: УИ "Неофит Рилски".
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2015-12-02
Тип: Книга
Заглавие: Stoyanova, S., & Petrova, V. (2015). Dynamics of depression among adolescents in secondary schools in Bulgaria. Problems of Psychology in the 21st Century, 9(1), 26–44.
Местоположение: Siauliai,Литва Дата на издаване: 2015-08-11
Тип: Статия
Описание: http://oaji.net/articles/2015/444-1439275872.pdf
Заглавие: Стоянова, С. (2015). Стимулиране на творчество и учебна мотивация. В сб.: Приложна психология и социална практика. (Под ред.) Г. Герчева- Несторова. Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 41-56.
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2015-06-26
Тип: Други
Заглавие: Стоянова, С. (2015). Проблемно мислене на студенти по психология при планиране на експерименти. В сб.: Психология и общество. Международна конференция. 10 години специалност Психология. (Под ред.) Василев, В., Стаматов, Р., Гайдаров, К., Янакиев, Ю. и Славчева-Андонова, Г. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 57-65.
Местоположение: Пловдив,България Дата на издаване: 2015-06-01
Тип: Други
Заглавие: Stoyanova, S., Doseva, N., Gergov, T., & Virginas-Tar, E. (2015). Nostalgia and Sentimentality Among Minority Elderly People (Bulgarian Roma People and Hungarians Living in Romania). Psychological Thought, 8(1), 82-93. doi:10.5964/psyct.v8i1.116
Местоположение: Trier,Германия Дата на издаване: 2015-04-30
Тип: Статия
Описание: http://psyct.psychopen.eu/article/view/116
Заглавие: Стоянова, С. (2014). Мотивация за личностно и кариерно развитие. В сб.: Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище. Сборник от конференция с международно участие 26-27 септември 2014г. (Под ред). Тодорина, Д., Колев, Й., Костов, К., Гюдженов, И., Мадгерова, Р., Георгиева, Д., Манова, А., Бояджиева, Е., Попкочев, Т., Дурева-Тупарова, Д.- и Марулевска, К. София: Милива, 134-141.
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2014-12-31
Тип: Други
Заглавие: Стоянова, С. и Ванчева, Й. (2014). Конформистки нагласи и нарцистични личностни особености. Годишник по психология, 5 (5), 125-139.
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2014-12-30
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2014). QUALITY OF PROCESSING AND TRANSMITTING WRITTEN INFORMATION CONTAINING VERBAL ILLUSIONS IN YOUTH AGE. QUALITY ISSUES AND INSIGHTS IN THE 21ST CENTURY, 3 (1), 50–56.
Местоположение: Siauliai,Литва Дата на издаване: 2014-12-30
Тип: Статия
Описание: http://www.scientiasocialis.lt/qiic/view/biblio/year/2014/volume/3/issue/1 http://journals.indexcopernicus.com/issue.php?id=4807&id_issue=876908
Заглавие: Стоянова, С. (2014). Мета-анализ на спортни интереси към волейбол и баскетбол при ученици в България. В сб.: Личност, мотивация, спорт. Том 19. (Под ред). Янчева, Т., Милева, Е., Тошева, И., Желязкова-Койнова, Ж. и Домусчиева-Роглева, Г., София: НСА Прес, 182-198.
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2014-12-15
Тип: Други
Заглавие: Giannouli, V. & Stoyanova, S. (2014). The Factor Structure and Psychometric Properties of the Greek Version of Career Motivational Types (CMT-Q): Cross-Cultural Comparison in Greece and Bulgaria. Archives of Assessment Psychology, 4 (1), 27-47.
Местоположение: Miami, Florida,САЩ Дата на издаване: 2014-08-15
Тип: Статия
Описание: http://www.assessmentpsychologyboard.org/journal/index.php/AAP/article/view/63/42
Заглавие: Stoyanova, S. (2014). Media Representation of Young People’s Identity in Bulgaria. Journal of Neurology and Psychology, Special Issue Social Psychology, 1-7.
Местоположение: Northborough MA ,САЩ Дата на издаване: 2014-06-11
Тип: Статия
Описание: http://www.avensonline.org/wp-content/uploads/2014/07/JNP-2332-3469-S1-0001.pdf
Заглавие: Giannouli, V., & Stoyanova, S. (2014). Does Depressive Symptomatology Influence Teenage Patients and Their Mothers’ Experience of Doctor-Patient Relationship in Two Balkan Countries?. Psychological Thought, 7(1), 19–27. doi:10.5964/psyct.v7i1.86
Местоположение: Trier,Германия Дата на издаване: 2014-04-30
Тип: Статия
Описание: http://psyct.psychopen.eu/article/view/86/pdf
Заглавие: Иванова, Д. и Стоянова, С. (2014). Удовлетвореност на лекари от взаимоотношението лекар-пациент. В сб.: Сборник научни доклади Национална конференция "Психология в медицината". 7 и 8 февруари 2014 г. в гр. Стара Загора. (Под ред.) Петкова, М., Минева, К., Петрова, Б., Ангелова, И., Митрева, М., Стоевска, Л. и Кабакова, Й. Стара Загора: Кота, 31-36.
Местоположение: Стара Загора,България Дата на издаване: 2014-02-08
Тип: Други
Заглавие: Stoyanova, S. (2014). Depression—Factors, Symptoms, Prevention and the Role of Open Journal of Depression. Open Journal of Depression, 3 (1), 3-4.
Местоположение: Delaware,САЩ Дата на издаване: 2014-01-28
Тип: Статия
Описание: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=42591#.Uw0kgIWvg_g
Заглавие: Стоянова, С. (2013). Мета-анализ на спортни интереси към игри с топка при ученици в България. Годишник по психология, 4 (4), 220-238.
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2013-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. & Giannouli, V. (2013). Bulgarian and Greek students' optimism and learning styles. In I. Asenova, S. Stoyanova, I. Peneva, H. Arabadzhieva & Y. Andonova (Eds), Psychology-Traditions and Perspectives (Vol. 1, 51-56). Blagoevgrad: SWU "Neofit Rilski".
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2013-12-31
Тип: Други
Заглавие: Генчева, Н. и Стоянова, С. (2013). Емпатия при спортуващи деца от 10 до 13 години. В сб.: Психологията - традиции и перспективи. (Под ред.) Асенова, И., Стоянова, С., Пенева, И., Арабаджиева, Х. и Андонова, Й., Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 180-187.
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2013-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. и Иванова, Т. (2013). Емпатия, депресия и бърнаут при български лекари. В сб.: Психологията - традиции и перспективи. (Под ред.) Асенова, И., Стоянова, С., Пенева, И., Арабаджиева, Х. и Андонова, Й., Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 269-272.
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2013-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. & Mavrodiev, S. (2013). TEACHERS’ RE-TRAINING AS A MEANS FOR PROFESSIONAL IMPROVEMENT: A CASE STUDY IN BULGARIA. Baltic Journal of Career Education and Managemen, 1 (1), 56-61.
Местоположение: Šiauliai,Литва Дата на издаване: 2013-12-30
Тип: Статия
Описание: http://oaji.net/articles/453-1392143528.pdf
Заглавие: Stoyanova, S. & Stanoeva, G. (2013). The Role of the School Psychologist in the Partnership between Kindergarten, School and Family in Bulgaria. Romanian Journal of School Psychology, 6 (12), 66-73.
Местоположение: Oradea,Румъния Дата на издаване: 2013-12-16
Тип: Статия
Заглавие: Петрова, К. и Стоянова, С. (2013). Когнитивна обработка на информацията от спортуващи. В сб. Личност. Мотивация. Спорт. Том 18. (Под ред.) Янчева, Т., Милева, Е., Тошева, И., Желязкова-Койнова, Ж., Домусчиева-Роглева, Г. и Владова, И., София: НСА прес, 77-87
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2013-11-29
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. и Пенева, И. (2013). Методическо ръководство за провеждане на емпирични психологически изследвания. Благоевград: Смилков
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2013-11-20
Тип: Книга
Заглавие: Gergov, T. & Stoyanova, S. (2013). Sentimentality and Nostalgia in Elderly People: Psychometric Properties of a New Questionnaire. Psychological Thought, 6 (2), 358-375.
Местоположение: Trier,Германия Дата на издаване: 2013-10-25
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2013). Career motivational types combining private and professional life. В сборник научни доклади от международната конференция "Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот" 19-20 Септември 2013, София, (Съст.) А. Русинова-Христова и Й. Зографова, София: Емайви консулт, 89-97.
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2013-09-19
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. & Krastev, I. (2013). Efficient Management and Manager's Personality. Quality Issues and Insights in the 21st century, 2 (1), 79-87.
Местоположение: Siauliai,Литва Дата на издаване: 2013-05-21
Тип: Статия
Описание: http://www.scientiasocialis.lt/qiic/files/pdf/Stoyanova_QIIC_Vol.2-1.pdf
Заглавие: Стоянова, С., Савова, С. и Иванчев, Н. (2013). ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АДАПТАЦИЯ НА СКАЛА „ЛЪЖА” ОТ ВЪПРОСНИКА ЗА ЗАЩИТНИ СТИЛОВЕ НА М. БОНД. Psychological Thought, 6 (1), 140-152.
Местоположение: Trier,Германия Дата на издаване: 2013-04-30
Тип: Статия
Описание: http://psyct.psychopen.eu/article/view/36/23
Заглавие: Stoyanova, S. (2013). Work in Multicultural Environment. Editorial article. Problems of Psychology in the 21st Century, 5 (5):4-5
Местоположение: Siauliai,Литва Дата на издаване: 2013-04-09
Тип: Статия
Описание: http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=1043905
Заглавие: Станкова, К., Стоянова, С. и Деливерска, Е. (2012). Емоционална лабилност и точност на преценката при спортисти. Спорт и наука, 5, 261-267
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2012-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. и Методиева, М. (2012). Защитни механизми и приемане на другите - адаптиране на въпросник, измерващ четири защитни механизма. Годишник по психология, 3 (3), 114-142.
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2012-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. и Грънчарова, М. (2012). Стрес и мечтаене. Годишник по психология, 3 (3), 184- 192.
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2012-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Савова, С. и Стоянова, С. (2012). САМОРЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТУДЕНТИ КАТО САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ, МЕХАНИЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И АДАПТИРАНОСТ КЪМ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. Psychological Thought, 5 (2), 150-165
Местоположение: Trier,Германия Дата на издаване: 2012-10-31
Тип: Статия
Описание: http://psyct.psychopen.eu/article/view/27/11
Заглавие: Стоянова, С. (2012). Източници на напрежение и стратегии за справяне със стрес при учители. Годишник Наука-Образование-Изкуство. том 6, част 1, 114-120
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2012-09-30
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2012). Равнище на стрес при студенти и междуличностни взаимоотношения. В сб.: Приложна психология и социална практика. (Под ред.) Герчева-Несторова, Г., Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 109-113.
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2012-06-21
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2012). Book Reviews: Alvesson, M. (2011). Interpreting Interviews. London: Sage. Salmons, J. (2010). Online Interviews in Real Time. Thousand Oaks: Sage. Qualitative and Quantitative Aspects of Interviewing – Different Communication and Interpreting Approaches. Psychological Thought, 5 (1), 78-80
Местоположение: Trier,Германия Дата на издаване: 2012-05-31
Тип: Други
Описание: отзив за книги
Заглавие: Станоева, Г. и Стоянова, С. (2012). ПРИЕМАНЕ НА ДРУГИТЕ, ЧУВСТВО ЗА ПРИЕТОСТ И СТРЕМЕЖ КЪМ ПРИЕМАНЕ ПРИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ПРОФЕСИИ. Psychological Thought, 5 (1), 47-59
Местоположение: Trier,Германия Дата на издаване: 2012-05-31
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2012). Editorial: New Start of “Psychological Thought”. Psychological Thought, 5 (1), 1
Местоположение: Trier,Германия Дата на издаване: 2012-05-31
Тип: Статия
Описание: уводна редакторска статия
Заглавие: Stoyanova, S. & Ivantchev, N. (2012). University Students' Social Motivation for Study. In Sava, A., Nica, E. A., Ruginosu, T. & Irimia, V. D. (Eds), Proceeding of the International Conference Quality in Formal and Non Formal Education - second edition - 5-6 May 2012 Iasi, Romania (pp. 13-19). Iasi: PIM
Местоположение: Iasi,Румъния Дата на издаване: 2012-05-31
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2012). Media Representations of Youth Violence in Bulgaria. Europe’s Journal of Psychology, 8(1), pp. 49-73.
Местоположение: Trier,Германия Дата на издаване: 2012-02-29
Тип: Статия
Описание: doi:10.5964/ejop.v8i1.298 http://ejop.psychopen.eu/article/view/298
Заглавие: Stoyanova, S. (2011). Emotional intelligence and personality constructs. Romanian Journal of School Psychology, 4 (8), 57-75
Местоположение: Oradea,Румъния Дата на издаване: 2011-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2011). Експериментална психология. Благоевград: УИ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2011-12-31
Тип: Книга
Заглавие: Стоянова, С. (2011). Психолого-педагогически проблеми на компютърно базираното обучение. Годишник по психология, год. 2, бр., 2, 138-159
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2011-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2011). Advantages of Multilingualism. Diversity and Education. Yearbook of Psychology, 2 (2): 368-374
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2011-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2011). Attitudes towards Young People in Bulgaria. Psychology, 2 (7): 669-673, http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=7746
Местоположение: Irvine, California,САЩ Дата на издаване: 2011-10-27
Тип: Статия
Заглавие: Пенева, И. и Стоянова, С. (2011). Адаптация на скалата на М. Розенберг за изследване на глобалната самооценка. В сб. Приложна психология и социална практика. Том ІІ. Под ред. Герчева-Несторова, Г., Варна: УИ ВСУ "Черноризец Храбър", 117-128
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2011-06-20
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2011). Media representation of young people's education in Bulgaria. In Sava, A., Ruginosu, T. & Nica E.-A. (Eds). Proceedings of the International Conference Quality in formal and non formal education. 7-8 May 2011, Romania. Iasi: Pim, 34-41
Местоположение: Iasi (Яш),Румъния Дата на издаване: 2011-05-02
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С., Стоянова, Д. и Найденова, Ц. (2011). Адаптация на тестове на Фей за приемане на другите и как се чувстваш приет от другите. Психология - теория и практика. год. 3, бр. 2: 44-59
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2011-04-01
Тип: Статия
Заглавие: Sorokowski, P., Szmajke, A., Sorokowska, A., Cunen, M. B., Fabrykant, M., Zarafshani, K., Amiri, M., Bazzazian, S., Blazevska-Stoilkovska, B., Casellas, V., Cetinkaya, H., Coutino, B. L., Chavez, M., Cheng, C., Cristea, I., David, D., Dural, S., Dzieciol, A., Fauzee, S., Frichand, A., Gulbetekin, E., Hromatko, I., Javahishvili, T., Jgenti, A., Kartasasmita, S., Moradi, K., Musil, B., Nongmaithem, S., Oladipo, E., Oluyinka, O., Patil, K., Schell, W., Serpekian, H., Slavchev, B., Stoyanova, S., Tadinac, M., Tripathi, N. & Fang, T. (2011). Attractiveness of Leg Length: Report From 27 Nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, January 2011, 42: 131-139, http://jcc.sagepub.com/content/42/1.toc
Местоположение: Сан Франциско,САЩ Дата на издаване: 2011-01-31
Тип: Статия
Заглавие: Кръстев, Л., Стоянова, С. и Мутафова, М. (2010). Личностни характеристики на студенти по психология (екстраверсия, съвестност, съвместимост, грижовност). Годишник по психология. год. 1, бр. 1, (Под ред.) Мадолев, В., Николов, П. и Стоянова, С., 92-107
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2010). Поемане на риск от студенти по психология при задачи с ниска личностна ценност. Годишник по психология. год. 1, бр. 1, (Под ред.) Мадолев, В., Николов, П. и Стоянова, С., 261--312
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Zografova, Y., Bakalova, D., Kotzeva, T. & Stoyanova, S. (2010). Diversity and the European Public Sphere The Case of Bulgaria. EUROSPHERE COUNTRY REPORTS. Online Country Report No. 12, 2010. http://eurospheres.org/files/2010/06/Bulgaria.pdf
Местоположение: Норвегия Дата на издаване: 2010-12-31
Тип: Други
Заглавие: Stoyanova, S. (2010). Validation of a test measuring the emotional intelligence. Bulgarian Journal of Psychology. 1-4: 791-804
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2010-12-31
Тип: Статия
Описание: Stoyanova, S. (2010). Validation of a test measuring emotional intelligence. In: Asenova, I. & Stoyanova, S. (Eds), Psychology - traditions and perspectives. Blagoevgrad: South-West University Press, 14-24
Заглавие: Stoyanova, S., Eylem, O., Veskioja, B., McDermott, E., Bozhilov, D., Slavov, S., Voetmann, K. (2010). Attitudes towards and social represenations of young people. In: Slavchov, B., Lazarova, E. (Eds), "Social Cognition in Action". Book with publications from the European Summer School "Social Cognition" 17th-24th July 2010, Blagoevgrad, Bulgaria. pp. 59-67
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-12-21
Тип: Статия
Описание: http://www.4april.eu/uploadfiles/fck/SOCIAL%20COGNITION%20BOOK%20OF%20PUBLICATIONS%20-%20final.pdf
Заглавие: Stoyanova, S. (2010). Group Attitudes and Social Representations. In: Asenova, I. and Stoyanova, S. (Eds), Psychology - Traditions and Perspectives. Blagoevgrad: South-West University Press, 53-61
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-11-01
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2010). Emotional Intelligence-Measurement and Related Constructs. Adaptation of a questionnaire. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing
Местоположение: Saarbrucken,Германия Дата на издаване: 2010-08-31
Тип: Книга
Заглавие: Иванов, С., Томова, Д., Стоянова, С. и Томов, Д. (2010). Ролята на спортната дейност за преодоляване на нервно-психичната умора на студентите. Спорт и наука, бр. 2, 2010, стр. 30 - 36
Местоположение: България Дата на издаване: 2010-07
Тип: Статия
Заглавие: Томова, Д., Иванов, С. и Стоянова, С. (2010). Особености в структурата на спортните интереси и ориентация на студентите към занимания с отделен вид спорт. Спорт и наука, бр.2, 2010, стр. 102-108
Местоположение: България Дата на издаване: 2010-07
Тип: Статия
Заглавие: Ivanov, S., Tomova, D., Stoyanova, S. & Tomov, D. (2009). Motives for active participation in sport of the students from the SWU "Neofit Rilski"- Blagoevgrad. Физичка култура, год. 37, бр.1, 333-336
Местоположение: Скопие,България Дата на издаване: 2009-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Ivanov, S., Tomova, D., Stoyanova, S. & Tomov, D. (2009). Influence of some factors over the students' from the SWU "Neofit Rilski"- Blagoevgrad active participation in sport classes during their spare-time. Физичка култура, год. 37, бр. 1, 337-339
Местоположение: Скопие,България Дата на издаване: 2009-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2009). Psychological Analysis of the Peripheral Perception as a Term of the Teaching Method Suggestopedia. Journal of International Scietific Publication: Language, Individual & Society, Volume 3, Part 1, p. 328-350 http://www.science-journals.eu/lis/JISP-Language-Individual-Society-3-2009.swf
Местоположение: Слънчев бряг,България Дата на издаване: 2009-09-06
Тип: Статия
Описание: статия, публикувана върху компакт - диск и в онлайн Интернет списание
Заглавие: Stoyanova, S. (2009). Health condition and health locus of control among the workers in dressmaking and tailoring ateliers. In: Modern Psychological Research: Trends and Prospects. Quantitative Research vs. Qualitative Research. (Eds) Milcu, M., Bronkema, Y., Griebel, W. & R. Sassu. Bucurest: Editura Universitara, p. 74-77
Местоположение: Букурещ,Румъния Дата на издаване: 2009-04
Тип: Други
Заглавие: Мавродиев, С., Стоянова, С. и Мутафова, М. (2008). Психично здраве на различни личностни типове студенти. В сб.: Физическото възпитание и спортът в образователната система. Сборник материали от Юбилейна научна конференция с международно участие Благоевград 8-9 ноември 2007. Под ред. М. Глушкова, с. 109-114
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2008-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2008). Особенности личности студента в социогуманитарной сфере. В сб. Молодежь в науке и культуре ХХІ века. Материалы Международного научно-творческого форума 6-7 ноября 2008 г. Челябинск: Челябинская государственная академия культуры и искусств, 210-213
Местоположение: Челябинск,Русия Дата на издаване: 2008-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2008). Апробиране на тест за емоционална интелигентност. В сб.: Приложна психология и социална практика. (Под ред.) Г. Герчева-Несторова, Варна: Университетско издателство ВСУ "Черноризец Храбър", 223-233
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2008-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2008). Нови книги. Lindsay, G., Koene, C., Ovreeide, H. & F. Lang. "Етика за европейските психолози". - Психологическа мисъл, бр.6, кн. зимна, 127-130
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2008-12-31
Тип: Други
Описание: отзив за книга
Заглавие: Stoyanova, S. (2008). Factors Influencing the Choice of Friends - Analysis of Bulgarian Friendship Networks. - Portularia, Vol. VIII, No 1, p. 93-109
Местоположение: Huelva,Испания Дата на издаване: 2008-12
Тип: Статия
Описание: Stoyanova, S. (2008). FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF FRIENDS - ANALYSIS OF BULGARIAN FRIENDSHIP NETWORKS. Portularia Vol. VIII, No1, 2008, [93-109], issn 1578-0236. © Universidad de Huelva, http://revista-redes.rediris.es/webredes/portularia/06.Stanislaya.pdf
Заглавие: Стоянова, С. (2008). Адаптация на тест за емпатия сред студенти. - Българско списание по психология. Сборник научни доклади V-ти Национален конгрес по психология София 31. Х - 2. ХІ. 2008, бр. 1-4, 181-188
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2008-10-31
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2008). Some Directions of Personality Development among Ten Social Categories in Bulgaria. In: Psychology in a Positive World. Resources for Personal, Organizational and Social Development, chapter 17, (Ed) Eugen Avram, Bucurest: Editura Universitatii din Bucuresti, 313-328
Местоположение: Букурещ,Румъния Дата на издаване: 2008-10-30
Тип: Други
Заглавие: Стоянова, С. (2008). Изследване на когнитивни аспекти на емпатията сред студенти. В сб. Психологията пред предизвикателствата на новото време. Том 5. (Съст.) С. Петрова, С. Александрова и Д. Йовева, Варна: "ПСИДО" ЕООД, 206-216
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2008-10-03
Тип: Статия
Заглавие: Станислава Стоянова, превод от френски на: Венкен, И. (2008). Визуално овладяване на обикновеното: използването на силуети в преподаването на междуличностна комуникация. - Психологическа мисъл, год. 3, бр. 5, кн. лятна, 138-160
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2008-09
Тип: Други
Заглавие: Стоянова, С. (2008). Методи за многомерно скалиране в психологията. Благоевград: УИ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2008-06
Тип: Книга
Заглавие: Stoyanova, S. (2007). Tolerance towards Violence. In: Young Psychologists: Ideas-Possibilities-Future. Collection of studies. (Eds.) R. Mancheva, S. Stoyanova, B. Slavchov & A. Gotzeva, Blagoevgrad, 6-21
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Peneva, I., Stoyanova, S. & K. Yordzhev. (2007). On the Necessity of Learning Informatics by Psychology Students. In: Mathematics and Natural Sciences. Proceedings of the International scientific conference 6-10.06.2007. Faculty of mathematics and natural sciences. Volume 1. (Eds.) D. Trifonov, D. Kerina, I. Drenovski, M. Michailov, M. Stoev, P. Bozarova, R. Vasileva, S. Shtrakov, S. Manev, S. Stefanov, T. Milkova, V. Hristov, V. Grozdanov. Blagoevgrad: South-West University "Neofit Rilski", 176-179
Местоположение: Blagoevgrad,България Дата на издаване: 2007-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2007). Адаптация на тест за мотивация за обучение сред ученици. В сб.: Приложна психология и социална практика, (Съст.) Г. Герчева-Несторова, Варна: Университетско издателство Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, 111-128
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2007-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2007). Нови книги. Пламен Калчев "Скали за тревожност в детска и юношеска възраст. Част 2. Социална тревожност". - Психологическа мисъл, год. 2, бр. 4, кн. зимна, 251-257
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-12
Тип: Други
Описание: отзив за книга
Заглавие: Стоянова, С. (2007). Класическо мултидименсионално скалиране. – Психологическа мисъл, год. 2, бр. 4, кн. зимна, 2007, 124-158
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-12
Тип: Статия
Заглавие: Мутафова, М. и Стоянова, С. (2007). Изследване на приемането на себе си и другите у различни личностни типове студенти. В сб.: Съюз на Учените в България клон Благоевград Наука - образование - изкуство. Том І, Част 2. (Съст.) Н. Огненска, Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 265-276
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-12
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2007). Нови книги. Пламен Калчев "Скали за тревожност в детска и юношеска възраст. Част 3. Изпитна тревожност. Част 4. Страхове". - Психологическа мисъл, год. 2, бр. 4, кн. зимна, 258-269
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-12
Тип: Други
Описание: отзив за книга
Заглавие: Стоянова, С. (2007). Методи за изследване на междуетнически контакти и нагласи. Благоевград
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-11-30
Тип: Книга
Заглавие: Стоянова, С. (2007). Основи на психологическите измервания - Адаптация на тест. Благоевград, УИ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-11
Тип: Книга
Заглавие: Стоянова, С. (2007). Влияние на модели на родителско поведение върху стереотипите за ролите в семейството. В сб.: Психологията пред предизвикателствата на Новото време. том 4. (Съст.) Св. Петрова, Варна: "Псидо" ЕООД , 233-249
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2007-10
Тип: Статия
Заглавие: Krastev, L. & S. Stoyanova. (2007). Adaptation of a test measuring psychological well-being. - Psychosomatic medicine, vol. XV,Number 2, 189-199
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2007-10
Тип: Статия
Заглавие: Кръстев, Л. и С. Стоянова. (2007). Адаптация на тест за психично благополучие. - Психосоматична медицина, том ХV, №2, 177-188
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2007-10
Тип: Статия
Заглавие: Slavchov, B. & S. Stoyanova. (2007). Assessment of career motivational type. In: Psihologie organizational - manageriala. Perspective aplicative. (Coordinator) Eugen Avram. Bucuresti. Editura Universitara, Capitotul 16, 282-314
Местоположение: Букурещ,Румъния Дата на издаване: 2007-09
Тип: Книга
Описание: глава от книга
Заглавие: Кръстев, Л. и С. Стоянова. (2007). Причинни атрибуции за бедността. - Психологическа мисъл, год. 2, бр. 3, кн. лятна, 75-84
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-09
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. & B. Slavchov. (2007). Assessment of Career Motivational Type. abstract-188.html on CD Xth European comgress of Psychology 3-6 July, 2007 Prague Czech republic
Местоположение: Prague,Чешка република Дата на издаване: 2007-07
Тип: Други
Описание: резюме на доклад върху компакт диск
Заглавие: Кръстев, Л., Стоянова, С. и И. Кръстев. (2007). Потребителско отношение към сателитните оператори. - Психология журнал, год. 4, бр. 33, стр. 10-14
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2007-03
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2007). Motivation of the study via Internet. - Scientific research, Vol. 5, http://press.swu.bg/media/18474/98pdf.pdf
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-02-22
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2007). Перемены в стереотипах студентов, касающиеся распределения ролей в семье в 2004 г. и в 2006 г. - Междисциплинарный научный центр историко-психологических исследований Кубанский Государственный Университет, Краснодар http://www.mncipi.narod.ru/
Местоположение: Краснодар,Русия Дата на издаване: 2007-02
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. и Е. Георгиева. (2006). Готовност за поемане на риск, смелост и решителност при спортисти. В сб.: Физическото възпитание и спортът в образователната система. Научна конференция с международно участие 4-5 ноември 2005 (Сборник с материали). Под ред. М. Глушкова, Благоевград, 77-82
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2006). Самоуважението и самооценката като фактори, влияещи върху адаптацията. В сб.: Личност, социална среда, активност. (Под ред.) П. Николов, В. Мадолев, Р. Попова, Л. Кръстев, В. Русинова, Б. Николов, К. Гайдаров, Д. Божинова, С. Мавродиев, Р. Манчева, Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 187-193
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12-31
Тип: Статия
Заглавие: Станислава Стоянова, превод от френски на: Феран, А. и А. Федерико де ла Руа. (2006). Методи за анализ на социалните мрежи. - Психологическа мисъл, год. 1, кн. лятна, 15-32
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Други
Заглавие: Кръстев, Л., Стоянова, С. (2006). Диференциални характеристики на потребителските нагласи към ITV PARTNER. - Психологическа мисъл, год. 1, кн. лятна, 54-72
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С., Рибка, Е. (2006). Обсебващо и подпомагащо поведение, и търсене на промяна в междуличностните взаимоотношения. - Психологическа мисъл, год. 1, кн. лятна, 161-168
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. и О. Бамир. (2006). Акцентуации на личността сред студентите в Йемен и България (сравнително изследване). - В сб.: Приложна психология и социална практика. УИ ВСУ "Черноризец Храбър", 122-132
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2006). Bulgarians' Social Experiences from Contacts with the Ethnic Out-groups. - In: First Young Psychologists Balkan meeting. Scientific Achievements of the Young Psychologists - a Way to the European Union. Collection of studies. (Eds) R. Mancheva, S. Stoyanova & B. Slavchov. Blagoevgrad: University Press "Neofit Rilski", 95-106
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Статия
Заглавие: Bamir, O., Georgiev, O. & S. Stoyanova. (2006). Neurotic and Somatoform Disorders among College Students: Comparative Study in Yemen and Bulgaria. - In: First Young Psychologists Balkan meeting. Scientific Achievements of the Young Psychologists - a Way to the European Union. Collection of studies. (Eds) R. Mancheva, S. Stoyanova & B. Slavchov. Blagoevgrad: University Press "Neofit Rilski", 65-75
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Статия
Заглавие: Кръстев, Л. и Стоянова, С. (2006). Адаптация на тест за парични нагласи на А. Фърнхам. - Българско списание по психология. бр. 3, 93-116
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2006). Нови книги. Пламен Калчев "Скали за тревожност в детска и юношеска възраст. Част І Детска проявена тревожност". - Психологическа мисъл, год. 1, кн. лятна, 184-188
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Други
Описание: отзив за книга
Заглавие: Стоянова, С., Стоянова, Д. и Ц. Найденова. (2006). Адаптация на тестовете на Фей за приемане на другите и как се чувстваш приет от другите. - Психология журнал, бр. 27, год. 3, 8-15
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-09
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С., Стоянова, Д. и Ц. Найденова. (2006). Адаптация на тестове на Фей за приемане на другите и как се чувстваш приет от другите. – В сб. Психологията пред предизвикателствата на Новото време. Том 2. (Съст.) С. Петрова и В. Стоянов, Варна: “ПСИДО” ЕООД
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2006-09
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2006). Отношение към образованието и мотивация за обучение на ученици в горна училищна възраст. - Педагогика, 3, 52-63
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2006-03-31
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2006). Етнически стереотипи на български студенти към сърби и румънци. - В сб.: Активност и адаптация на личността в условия на промени. Том 1. (съст.) И. Григоров, С., УИ "Св. Климент Охридски", 68-74
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-02
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2005). Локализация на контрола, конформност и психични нагласи по К. Г. Юнг. - В сб.: Приложна психология и социална практика. Научна конференция. (Съст.). Петър Иванов, Варна: УИ "Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 277-284
Местоположение: Варна,България Дата на издаване: 2005-12
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2005). Влиянието на религиозната принадлежност върху социалните дистанции на българи към други етноси. - В сб.: Религия и политика. Международна конференция Десет години от създаването на специалност социология. (Съст.) М. Серафимова, Ж. Кьосев, В. Дулов, Д. Пейчева, М. Маринов, И. Якова, А. Цветков. Благоевград: Бон, 87-94
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2005-11
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2005). Готовност за търсене на нови модели на поведение, за поемане на риск и потребност от сигурност. - В сб.: Научни трудове. Том 44, серия 6.3 Педагогика и психология. Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия. (Под ред.) В. Иванов. Русе: РУ "Ангел Кънчев", 59-63
Местоположение: Русе,България Дата на издаване: 2005-11
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2005). Самооценка на "Аз"-реално и "Аз"-идеално при екстраверти и интроверти. - В сб.: Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv, series D. Medicine, Pharmacy and Stomatology, vol. VI, Balkan Conference of Young Scientists, 16-18 June 2005. (Eds.). S. Vasilev, D. Dimitrakov, D. Ilutchev, N. Madzhirova, M. Kukleva, D. Levterova, V. Vasilev. Plovdiv, p. 378-385
Местоположение: Пловдив,България Дата на издаване: 2005-11
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2005). Етнически стереотипи и нагласи на българите. - В сб.: Научни известия. Г. І, кн. 1. Югозападен университет "Неофит Рилски", Правно-исторически факултет. Под ред. Ал. Воденичаров, В. Китанов и С. Матеева. Благоевград: Юриспрес, 448-462
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2005-10-05
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2005). Ценности на студенти от хуманитарни специалности. - Екология и индустрия. Том 7, №1, стр. 91-93
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2005-10
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2005). Стереотипи за половите роли и разпределение на ролите в семейството. - В сб.: ІІІ Национален конгрес по психология. (Съст.) С. Джонев, Св. Димитрова, П. Николов, Т. Янчева, К. Гайдаров, В. Русинова, Пл. Димитров, Р. Велчева. С., Софи-Р, 268-275
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2005-10
Тип: Статия
Заглавие: Николов, П., Стоянова, С., Дражев, Р. и В. Начева. (2005). Трудният път към психологията. Справочник за студентите от специалност "Психология". Благоевград: БОН
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2005-07
Тип: Други
Заглавие: Stoyanova, S. (2004). Bulgarian Students' Attitudes Towards Turks, Bulgarian Muslims and Romanies. In: Tsvetanova -Churukova, L., Dimitrov, Kr., Hristova, Sv., Dimitrov, G., Georgieva, V., Stancheva-Popkostadinova, V., Stoyanova, T., Levunlieva, M. & M. Bouresh. (Eds.). The Educational Heritage and Dialogue in the European Pedagogical Space. Blagoevgrad: University Press "Neofit Rilski", 291-297
Местоположение: Blagoevgrad,България Дата на издаване: 2004-12
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2004). Влияние на някои социално-демографски фактори върху избора на начини на решаване на конфликтни ситуации. - Психологични изследвания, 3: 93-105
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2004-12
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2004). Локализация на контрола и когнитивни стилове по К. Г. Юнг. - В сб. Научни трудове. Том 41, серия 6.3. Педагогика и психология. Физическо възпитание и спорт. (Под ред.) В. Иванов и М. Делиганева. Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 12-16
Местоположение: Русе,България Дата на издаване: 2004-11
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С., Томова, Д. и Е. Георгиева. (2004). Интереси на ученици, студенти и спортисти към спорта и отошението им към личността на спортиста. - В сб.: Физическото възпитание и спортът в образователната система. Научна конференция с международно участие. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", с.114-118
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2004-11
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2004). Отношението на децата към родителите (сравнително изследване). - Педагогика, 4, 48-55
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2004-03
Тип: Статия
Заглавие: Георгиева, Е., Томов, Д. и С. Стоянова. (2004). Изследване отношението на студентите от ЮЗУ "Неофит Рилски" към часовете по физическо възпитание и спорт. - В сб.: Физическото възпитание и спорта в образователната система (Научна конференция с международно участие, Благоевград 7-8 ноември 2003 г.). Благоевград, 167-170
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2003). Теоретичен анализ на връзката между понятията "колективни представи", "социални репрезентации" и "социални нагласи". - В сб.: Теоретико-приложни аспекти на психологията (сборник). Съст. Енева, Г. и Д. Божинова. Благоевград, УИ "Неофит Рилски", 21-25
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2003-12
Тип: Статия
Заглавие: Stoyanova, S. (2003). Ethnic attitudes like a part of the social representations. – В сб. Психологические свойства современного исторического знания. Материалы ІІ международного рабочего семинара по исторической психологии. Краснодар, 8 февраля 2003. Под ред. А. Н. Еремеева, С. С. Минц, Л. Г. Степанова и В. А. Шкуратов. Краснодар: Кубанский государственый университет, МНЦИПИ, 253-257
Местоположение: Краснодар,Русия Дата на издаване: 2003-09
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2003). Устойчивост на етническите стереотипи на българи. - В сб.: Научни трудове. Том 40. Серия 10.1. Педагогика, психология и история. (Под ред.) А. Смрикаров. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 153-158
Местоположение: Русе,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2002). Формиране на антисоциална нагласа у личността. - Обществено възпитание, 2, 12-16
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2002-05
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2002). Изследвания на някои тенденции при акцентуацията на характера. - Педагогика, 2, 32-39
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2002-02
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2002). Социални дистанции на българите спрямо други етнически общности. - В сб.: Актуални проблеми на психологията на прага на третото хилядолетие. (Под ред.) И. Григоров, П. Николов и В. Русинова. Благоевград, 237-245
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2002). Нагласи на българите към различни етноси в условията на преход в България (1990-2000). - Психологически изследвания, 1, 41-50
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. и В. Григорова. (2001). Мотиви, интереси и нагласи относно физическа и спортна дейност у подрастващите. - В сб. Физическото възпитание и спорта в образователната система (Научна конференция с международно участие, Благоевград 7-8 ноември 2001 г.). Благоевград, УИ "Неофит Рилски", 160-162
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-12
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2001). Междуетническите отношения в контекста на теориите на Ташфел и Търнър за междугруповите отношения. - Българско списание по психология, 1-2, 15-30
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2001-11
Тип: Статия
Заглавие: Стоянова, С. (2001). Етнически нагласи и социални дистанции у българина. - В сб.: Алманах. Тематика на дисертационните трудове. 1 част. Съст. Д. Димитров. Благоевград, УИ "Неофит Рилски", 15-19
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-05
Тип: Статия

Рецензии
Заглавие: Мутафова, М. (2015). Въпроси на възрастовата и педагогическата психология. Благоевград: УИ "Неофит Рилски"
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2015-06-23
Заглавие: СТАНОВИЩЕ на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология (Социална психология) от гл.ас. д-р Юрий Павлов Янакиев
Тип: Други
Местоположение: Пловдив,България Дата: 2015-04-07
Описание: http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/624/14835081522080042266.pdf http://procedures.uni-plovdiv.bg/procedureinfo.php?pid=624
Заглавие: Book Review: Collins, D. (Ed.). (2015). Cognitive Interviewing Practice. London: Sage. Reviewer: Stanislava Stoyanova
Тип: Книга
Местоположение: London,Великобритания Дата: 2015-01-18
Описание: Stoyanova, S. (2015). Book Review: Collins, D. (Ed.). (2015). Cognitive Interviewing Practice. London: Sage. Reviewer: Stanislava Stoyanova. http://www.methodspace.com/group/bookreviews/forum/topics/book-review-collins-d-ed-2015-cognitive-interviewing-practice
Заглавие: Stoyanova, S. (2014). Book review: Silver, C. & Lewins, A. (2014). Using Software in Qualitative Research – a step-by-step guide. Second edition. London: Sage.
Тип: Книга
Местоположение: London,Великобритания Дата: 2014-11-12
Описание: http://www.methodspace.com/group/bookreviews/forum/topics/book-review-silver-c-lewins-a-2014-using-software-in-qualitative
Заглавие: Stoyanova, S. (2014). "Evolutionary Perspectives on Human Sexual Psychology and Behavior": New Edited Volume by Weekes-Shackelford and Shackelford. Psychological Thought, 7(2), 187-188. doi:10.5964/psyct.v7i2.122
Тип: Книга
Местоположение: New York,САЩ Дата: 2014-10-22
Описание: отзив за книга http://psyct.psychopen.eu/article/view/122/html
Заглавие: Book review by Stanislava Stoyanova: Czarniawska, B. (2014). Social Science Research. From Field to Desk. London: SAGE.
Тип: Книга
Местоположение: London,Великобритания Дата: 2014-07-25
Описание: Book review by Stanislava Stoyanova: Czarniawska, B. (2014). Social Science Research. From Field to Desk. London: SAGE. http://www.methodspace.com/group/bookreviews/forum/topics/book-review-by-stanislava-stoyanova-czarniawska-b-2014-social?xg_source=activity
Заглавие: становище за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.2. Психология; научна специалност Обща психология от кандидат Евгения Димитрова Христова, редовен докторант към департамент „Когнитивна наука”, НБУ, с тема на дисертационния труд „Prisoner’s Dilemma Game: Cognitive Aspects of Judgment and Decision Making” („Играта „Дилема на затворника”: Когнитивни аспекти при преценка и взимане на решение”)
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 2014-04-04
Описание: http://www.nbu.bg/index.php?l=3765
Заглавие: Book review: Ackland, R. (2013). Web Social Science. Concepts, Data and Tools for Social Scientists in the Digital Age. London: Sage. Reviewer: Stanislava Stoyanova
Тип: Книга
Местоположение: London,Великобритания Дата: 2014-02-14
Описание: Stoyanova, S. (2014). Book review: Ackland, R. (2013). Web Social Science. Concepts, Data and Tools for Social Scientists in the Digital Age. London: Sage. http://www.methodspace.com/group/bookreviews/forum/topics/book-review-ackland-r-2013-web-social-science-concepts-data-and
Заглавие: Становище относно дисертационен труд на тема: "Конформизъм и приемане на другите в младежка възраст" на докторант Николай Иванчев
Тип: Други
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2013-10-18
Описание: http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2013/nikolay-ivanchev.aspx
Заглавие: Стоянова, С. (2013). Представяне на нови книги: Още нещо за рака на гърдата. Автор на книгата: Зорница Ганева. Бюлетин Научен център "Психология и здраве", 2 (1), 8-9
Тип: Книга
Местоположение: София,България Дата: 2013-09-20
Заглавие: Book review: Borgatti, S. P., Everett, M. G. & Johnson, J. C. (2013). Analyzing Social Networks. London: SAGE. Reviewer: Stanislava Stoyanova
Тип: Книга
Местоположение: London,Великобритания Дата: 2013-07-05
Описание: http://www.methodspace.com/group/bookreviews/forum/topics/book-review-borgatti-s-p-everett-m-g-johnson-j-c-2013-analyzing
Заглавие: Становище относно дисертационен труд на тема: “Адаптивни стратегии и самореализация на студенти”, с автор Силвия Савова Митева, за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
Тип: Други
Местоположение: Благеовград,България Дата: 2013-04-16
Описание: http://rd.swu.bg/media/11943/stan_stoyanova.pdf
Заглавие: Book review by Stanislava Stoyanova: Scott, J. (2013). Social Network Analysis (3rd edition). London: SAGE.
Тип: Книга
Местоположение: London,Великобритания Дата: 2013-02-13
Описание: Book review by Stanislava Stoyanova: Scott, J. (2013). Social Network Analysis (3rd edition). London: SAGE. http://www.methodspace.com/group/bookreviews/forum/topics/book-review-by-stanislava-stoyanova-scott-j-2013-social-network
Заглавие: Афилиацията - условие за принадлежност към група
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2012-12-30
Описание: Вирмозелова, Н. (2012). Афилиацията - условие за принадлежност към група. Благоевград: УИ "Неофит Рилски"
Заглавие: Book review by Stanislava Stoyanova: Brinkmann, S. (2012). Qualitative Inquiry in Everyday Life. London: Sage.
Тип: Книга
Местоположение: London,Великобритания Дата: 2012-08-26
Описание: http://www.methodspace.com/group/bookreviews/forum/topics/book-review-by-stanislava-stoyanova-brinkmann-s-2012-qualitative
Заглавие: Book review: Snijders, Tom A B & Bosker, Roel J. (2012). Multilevel analysis (2nd Edition). An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling. London: SAGE. Reviewer: Stanislava Stoyanova
Тип: Книга
Местоположение: London,Великобритания Дата: 2012-05-19
Описание: Book review: Snijders, Tom A B & Bosker, Roel J. (2012). Multilevel analysis (2nd Edition). An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling. London: SAGE. Reviewer: Stanislava Stoyanova http://www.methodspace.com/forum/topics/book-review-snijders-tom-a-b-bosker-roel-j-2012-multilevel
Заглавие: Book review by Stoyanova, S.: Alvesson, M. (2011). Interpreting interviews. London: Sage
Тип: Книга
Местоположение: London,Великобритания Дата: 2011-12-31
Описание: http://www.methodspace.com/group/bookreviews/forum/topics/book-review-by-stoyanova-s-alvesson-m-2011-interpreting?xg_source=activity
Заглавие: Иванов, С. и Томова, Д. (2011). Физическо възпитание. Социална интеграция. Спорт. Благоевград: УИ "Неофит Рилски"
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2011-12-23
Заглавие: Book review: Mills, M. (2011). Introducing Survival and Event History Analysis. London: Sage
Тип: Книга
Местоположение: Лондон,Великобритания Дата: 2011-10-30
Описание: http://www.methodspace.com/group/bookreviews/forum/topics/book-review-mills-m-2011-introducing-survival-and-event-history
Заглавие: Salmons, J. (2010). Online Interviews in Real Time. SAGE Publications
Тип: Книга
Местоположение: САЩ Дата: 2010-06-30
Описание: http://www.methodspace.com/forum/topics/book-review-salmons-j-2010

Версия за печат

©2002 Югозападен университет "Неофит Рилски"