Автобиография
проф. д-р Румен Гавраилов Потеров
(доктор на изкуствоведските науки)
Музиковедски изследвания в областта на българската музикална култура акордеонна педагогика и изпълнителско изкуство, свързано с класическата и съвременна музика за акордеон изпълнител, композитор, педагог и теоретик

Академична информация
Факултет Факултет по изкуствата
Катедра Музика
Web страницаwww.rumenpoterov.bg.gp
Научни интересисъвременни тенденции в развитието на световната акордеонна педагогика и изпълнителско изкуство. Разработване на нова система за начално обучение по акордеон в България в унисон с достиженията на водещите в света акордеонни школи
Ключови думиакордеон, педагогика, изпълнителско изкуство
Областакордеонна педагогика и изпълнителско изкуство
Електронен пощенски адресrpoterov@abv.bg
Електронен пощенски адресinfo@rumenpoterov.bg.gp
Служебен адрес
Улица (No, вх., ет., ап.)"Ив. Михайлов" 66 УК 1 катедра "Музика"
ГрадБлагоевград
Организация/ИнституцияЮЗУ "Н. Рилски"
Пощенски код2700
ДържаваБългария
Научни степени
Тема на дисертация Концертните произведения за акордеон от български композитори
Научна степен доктор на изкуствоведските науки
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти акад.д.н. Николай Кауфман, проф.д.н. Божидар Абрашев, проф. Кирил Стефанов
Дата на защита 2004-03-30

Тема на дисертация Концертните призleдения за акордеон от български композитори (музиковедсто изследване на процесите на развитие на акордеонното изкуство в България от средата на 19 век до края на 20 век)
Научна степен доктор на изкуствоведските науки
Град София
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти академик Николай Кауфман, проф. д.н. Божидар Абрашев, проф. Кирил Стфанов
Дата на защита 2004-05-01

Научни звания
Тема на хабилитационен труд За цялостна творческа дейност / концерти, звукозаписна дейност в БНР и БНТ, авторски издания, лауреатски звания национални и международни и др. /
Научно звание доцент
Град София
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти проф. Александър Текелиев, проф. Тихомира Бъчварова
Дата на назначаване 1988-02-01

Тема на хабилитационен труд Фактурни и интерпертационни особености на бароковата органна музика за акордеон
Научно звание професор
Град София
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти проф.д.н Божидар Абрашев; проф. Кирил Стефанов; проф. Константин Карапетров
Дата на назначаване 2002-12-04


Образование
Учебно заведение ВМПИ /АМТИИ/
Местоположение: Пловдив,България от: 1983-09-01
Специалност: музикална педагогика до: 1987-07-01

Професионален опит и реализация
Компания/институция ЮЗУ "Н. Рилски"
Длъжност: Декан на Факултета по изкуствата от: 2003-10-07
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Компания/институция Факултет по изкуствата
Длъжност: Декан от: 2003-10-07
Местоположение: Благоевград,България до: 2011-10-07
Описание: Декан на Факултета по изкуствата от 07.10.2007 г.
Компания/институция ЮЗУ "Н. Рилски"
Длъжност: р-л катедра "Музика" от: 1998-02-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2004-09-15

Четени лекционни курсове
Курс по: Компютърен нотопис
Учебно заведение: ЮЗУ от: 2014-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: работа с нотописни музикални програми
Курс по: Информационни технологии в обучението по музика
Учебно заведение: ЮЗУ от: 2014-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: работа с музикални програми
Курс по: История и еволюция на нотописа
Учебно заведение: ЮЗУ от: 2013-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Курс по: Методика на обучението по музикален инструмент/пеене
Учебно заведение: ЮЗУ от: 2013-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: за магистри
Курс по: Технологии за начално обучение по музикален инструмент или пеене
Учебно заведение: ЮЗУ от: 2013-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: магистърска програма "Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации", Професионално направление" музикознание и музикално изкуство
Курс по: Методика на специалния предмет и интерпретация
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2012-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: спец. "Изпълнителско изкуство"
Курс по: Акордеон и методика на обучението по акордеон
Учебно заведение: СУ "Св. Климент Охридски" от: 1998-09-15
Местоположение: София,България до: 2001-06-30
Описание: за магистърска образователно-квалификационна степен
Курс по: Класически инструмент акордеон
Учебно заведение: НБУ от: 1994-10-01
Местоположение: София,България до: понастоящем
Курс по: Акордеон
Учебно заведение: АМТИ от: 1990-09-15
Местоположение: Пловдив,България до: 1992-05-30
Курс по: Специален предмет акордеон и методика на обучението по акордеон
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1988-02-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: за специалности "Педагогика на обучението по музика"; "БНХ"; ППЧЕ; НУПЧЕ; ПНУП
Курс по: Общометодически основи на обучението по музикален инструмент
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1900-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем

Водени упражнения
Упражнение по: Акордеон и методика на обучението по акордеон
Учебно заведение: ЮЗУ, НБУ, АМТИ, СУ "Св. Климент Охридски" от: 1988-02
Местоположение: Благоевград, Пловдив, София,България до: понастоящем
Упражнение по: Общометодически основи на обучението по музикален инструмент
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1900-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем

Участия в конференции
Име на конференцията: Международная научно-практическая конференция «Гармонизация культурно-образовательного пространства высшей школы: социально-педагогические аспекты»
Тип на участието: Доклад по покана от: 2014-06-12
Местоположение: Мелитопол,Украйна до: 2014-06-13
Тема на доклада: Аккордеонное обучение в Болгарии в контексте современной образовательной парадигме
Име на конференцията: Международна научна конференция „Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы”
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-10-25
Местоположение: Мелитопол,Украйна до: 2012-10-25
Тема на доклада: Новые образовательные технологии в начальной обучении по аккордеон в Болгарии в начале ХХІ века
Име на конференцията: Международна научна конференция „Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы”
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-09-25
Местоположение: ДПУ, Мелитопол,Украйна до: 2012-09-25
Тема на доклада: Новые образовательные технологии в начальной обучении по аккордеон в болгарии в начале ХХІ века
Име на конференцията: Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”
Тип на участието: Доклад от: 2012-09-04
Местоположение: БУ "проф.д-р Ас. Златаров", Бургас,България до: 2012-09-05
Тема на доклада: Темпови проблеми свързани с орнаментиката при изпълнението на барокова органна музика в транскрипция за акордеон
Име на конференцията: Международна научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21 век”
Тип на участието: Доклад от: 2012-09-04
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград,България до: 2012-09-04
Тема на доклада: Темпови проблеми, свързани с артикулацията при изпълнението на барокова органна музика в транскрипция за акордеон
Име на конференцията: Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-09-04
Местоположение: Бургас,България до: 2012-05-05
Тема на доклада: Темпови проблеми свързани с артикулацията при изпълнението на барокови органни произведения в транскрипция за акордеон
Име на конференцията: 25. Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-06-24
Местоположение: Мелитопол,Украйна до: 2012-06-25
Тема на доклада: Транскрипция для аккордеона в болгарской музикыкально-педагогической практике
Име на конференцията: Международна научна конференция „Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы”
Тип на участието: Доклад по покана от: 2011-10-20
Местоположение: ДПУ, Мелитопол,Украйна до: 2010-10-21
Тема на доклада: Приемственность и иновации в начальной обучение по аккордеон в контексте современной образователЬной парадигмы
Име на конференцията:
Тип на участието: Доклад по покана от: 2011-03-10
Местоположение: Мелитопол,Украйна до: 2011-03-13
Тема на доклада: Связи с вопросом о тембре в барокковых органных транскрипций на акордеоне
Име на конференцията: Международна научна конференция „Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы”
Тип на участието: Доклад по покана от: 2010-10-21
Местоположение: ДПУ, Мелитопол,Украйна до: 2010-10-22
Тема на доклада: Основные направления в формировании современного болгарского концертного аккордеонного репертуара с дидактической ориентаций
Име на конференцията:
Тип на участието: Доклад по покана от: 2010-01-03
Местоположение: Новосибирск,Русия до: 2010-01-03
Тема на доклада: О некоторых вопросах, связанных с тембром, интерпретируя барокковые органные произведения в транскрипции для аккордеона
Име на конференцията: 19. Международна научна конференция „Художня культура i освiта: традицiϊ , сучаснiсть, перпективи”
Тип на участието: Доклад по покана от: 2009-10-08
Местоположение: ДПУ, Мелитопол,Украйна до: 2009-10-09
Тема на доклада: Тембровые особенности в барокковых органных транскрипциях на аккордеоне
Име на конференцията: Художественная культура и образование: теория, история, методика
Тип на участието: Доклад по покана от: 2009-01-10
Местоположение: Новосибирск,Русия до: 2009-01-12
Тема на доклада: Рапсодия „Вардар” на Панчо Владигеров в транскрипция за акордеон (фактурни и интерпретационни особености
Име на конференцията: Международният младежки фестивал Евроарт, като форма на интеркултурния диалог
Тип на участието: Доклад по покана от: 2008-05-12
Местоположение: Благоевград,България до: 2008-05-13
Тема на доклада: Научна конференция в рамките на Петия Международен младежки фестивал "Евроарт"
Име на конференцията: “Европа като културно пространство” – международна научна конференция в рамките на Четвъртия международен младежки фестивал “ЕВРОАРТ 2007”, Благоевград, проведен от 7-8 май 2007г.
Тип на участието: Доклад по покана от: 2007-05-07
Местоположение: България до: 2007-05-08
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международна концеференция в рамките на Четвъртия международен младежки фестивал “Евроарт” ”, 7 и 8 май 2007г., Благоевград
Тип на участието: Доклад по покана от: 2007-05-07
Местоположение: България до: 2007-05-08
Тема на доклада: Транскрипциите за акордеон в българската концертна литература. Произведения в голяма форма – най-общ анализ,
Име на конференцията: Международна научно-практическа конференция “Современные тенденции развития мировой культуры и цивилизации”, І част “Человек в мире културы”, Новосибирск, Русия, 9-11 март 2007г.
Тип на участието: Доклад по покана от: 2007-03-09
Местоположение: Новосибирск,Русия до: 2007-03-11
Тема на доклада: За някои аспекти на програмността в произведенията с лирико-кантиленен характер в българския концертен акордеонен репертоар
Име на конференцията: “Музиката – традиции и съвременност”, Четвърта международна научна конференция, м. ноември 2006г.;
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-11
Местоположение: България до: 2006-11
Тема на доклада:
Име на конференцията: “Национални култури и европейска идентичност” – международна научна конференция в рамките на Третия международен младежки фестивал “ЕВРОАРТ 2006”, Благоевград, проведен от 8-9 май 2006г.
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-05-08
Местоположение: България до: 2006-05-09
Тема на доклада:
Име на конференцията: Музиката-традиции и съвременност
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-11-25
Местоположение: Благоевград,България до: 2005-11-25
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международна конференция "Културните права в европейска перспектива" в рамките на Втория Международен младежки фестивал "ЕВРОАРТ"
Тип на участието: Доклад от: 2005-05-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2005-05-10
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международна научно-практическа конференция "Социальные, экономические и культурные проблемы устойчивого развития современно Росси"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-03-23
Местоположение: Новосибирск,Русия до: 2005-03-24
Тема на доклада: Акордеонната транскрипция в музикалната практика. Оценка на органните транскрипции - общи положения.
Име на конференцията: Международна научно-практическа интернет конференция " Новi фимiри сучасного свiту"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2005-02-09
Местоположение: Мелитопол,Украйна до: 2005-02-10
Тема на доклада: Основни насоки в развитието на акордеонното изкуство в България
Име на конференцията: Втора Международна научна конференция "Музиката, традиции и съвременност"
Тип на участието: Доклад от: 2004-11-23
Местоположение: Благоевград,България до: 2004-11-23
Тема на доклада: "Социоестетически условя за развитието на акордеонното изкуство в България"
Име на конференцията: Международна научна конференция "Култура, изкуство, съвременност - европейски аспекти" в рамките на Първия международен младежки фестивал "ЕВРОАРТ"
Тип на участието: Доклад от: 2004-05-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2004-05-10
Тема на доклада:
Име на конференцията: "Музиката - традиции и съвременност"-организатор
Тип на участието: Доклад от: 2003-11-14
Местоположение: Благоевград,България до: 2003-11-14
Тема на доклада: "Върху някои основни насоки в развоя на концертния акордеонен репертоар през 40-те години на ХХ век"
Име на конференцията: Университетска конференция "Изкуство и педагогика"
Тип на участието: Доклад от: 2003-06-23
Местоположение: Китен,България до: 2006-06-26
Тема на доклада: "Българският акордеонен репертоар в периода 20-те - 30-те години на ХХ век"
Име на конференцията: Юбилейна научна конференция
Тип на участието: Доклад от: 2001-11
Местоположение: Шумен,България до: 2001-11
Тема на доклада: Върху динамическото изграждане при акордеона
Име на конференцията: Културата и предизвикателствата на новия век
Тип на участието: Доклад от: 2001-04
Местоположение: Благоевград,България до: 2001-04
Тема на доклада: Върху някои особености на тембровото разнообразие при акордеона

Участия в проекти
Проект: Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието
Участвал като: експерт от: 2013-07-13
Местоположение: Благоевград,международен до: 2014-12-13
Финансираща организация: МОМН
Проект: Пети Международен младежки фестивал "Евроарт"
Участвал като: Директор на Фестивала от: 2008-05-12
Местоположение: Благоевград,България, Турция, Македония, Полша, Беларус, Франция, Германия, Швеция, Холандия, Украйна и др до: 2008-05-16
Финансираща организация: спонсори
Проект: VІІ Международен фестивал “Музика на славянските народи”
Участвал като: член на органзационния комитет от: 2007-10
Местоположение: Мелитопол,Украйна до: 2007-10
Проект: Международен фестивал "Македония фолк"
Участвал като: член на журито от: 2007-09-21
Местоположение: Благоевград,всички балкански държави до: 2007-09-23
Проект: Международен фестивал "Македония фолк"
Участвал като: член на организационния комитет от: 2007-09-21
Местоположение: Благоевград,всички балкански държави до: 2007-09-23
Проект: Танци на народите
Участвал като: член на журито от: 2007-06-01
Местоположение: Новосибирск, Русия,над 20 държави до: 2007-06-07
Финансираща организация: Музикална консерватория и Международна славянска академия, новосибирск, Русия
Проект: VІ Международен фестивал “Музика на славянските народи”
Участвал като: член на организационния комитет от: 2006-10
Местоположение: Мелитопол,Украйна до: 2006-10
Проект: Международен фестивал "Македония фолк"
Участвал като: член на журито от: 2006-09-22
Местоположение: Благоевград,всички балкански държави до: 2006-09-24
Проект: Международен фестивал "Македония фолк"
Участвал като: член на организационния комитет от: 2006-09-22
Местоположение: Благоевград,всички балкански държави до: 2006-09-24
Проект: Трета международна конференция "Музиката-традиции и съвременност"
Участвал като: съпредседател на оргавизационния комитет от: 2005-11-25
Местоположение: Благоевград,Русия, Украйна, Турция, Македония, Литва до: 2005-11-25
Проект: Втори международен младежки фестивал "Евроарт 2005"
Участвал като: председател на организационния комитет от: 2005-05-09
Местоположение: Благоевград,Турция, Македония, Хърватска, Сърбия и Черна гора, Румъния, Германия, Италия, Швейцария, Русия, Украйна, Англия до: 2005-05-13
Финансираща организация: ЮЗУ, Община Благоевград, спонсори
Проект: Втора международна конференция "Музиката-традиции и съвременност"
Участвал като: председател на организационния комитет от: 2004-11-22
Местоположение: Благоевград,Русия, Украйна, Турция до: 2004-11-22
Проект: Музиката-традиции и съвременност
Участвал като: председател на организационния комитет от: 2004-11-21
Местоположение: Благоевград,Русия, САЩ до: 2004-11-21
Проект: Международен младежки фестивал "Евроарт 2004"
Участвал като: основател и председател на организационния комитет от: 2004-05-09
Местоположение: Благоевград,Турция, Гърция, Македония, Русия, Украйна и др. до: 2004-05-12
Финансираща организация: ЮЗУ, Община Благоевград и спонсори

Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: МК, Община Нови пазар
Местоположение: България от: 2014-04-24
Участвал като: Председател на журито до: 2014-04-26
Описание: Национален конкурс с международно участие "Танцуващи клавиши"
Организация: МК, Община Нови пазар
Местоположение: Нови пазар,България от: 2013-05-09
Участвал като: Председател на журито до: 2013-05-11
Описание: Национален конкурс с международно участие "Танцуващи клавиши"
Организация: Московский Центр инновационных технологий и социальной экспертизы
Местоположение: Москва,Русия от: 2013-03-01
Участвал като: Член на научно-експертния съвет до: понастоящем
Описание: http://www.cit-sr.com/
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2012-10-25
Участвал като: Член на организационния комитет до: 2012-10-25
Описание: Международна научна конференция „Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы”
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2012-10-25
Участвал като: Член на редколегията до: 2012-10-25
Описание: сб. „Художня культура i освiта: традицiϊ , сучаснiсть, перпективи” вып.2
Организация: МК, Община Нови пазар
Местоположение: Нови пазар,България от: 2012-05-03
Участвал като: Председател на журито до: 2012-05-05
Описание: ХІ Национален конкурс с международно участие „Танцуващи клавиши”
Организация: МК, Община Нови пазар
Местоположение: Нови пазар,България от: 2012-05-03
Участвал като: председател на журито до: 2012-05-05
Описание: Национален конкурс с международно участие "Танцуващи клавиши"
Организация: АМТИИ
Местоположение: Пловдив,България от: 2011-12-03
Участвал като: Председател на журито, секция акордеон до: 2011-12-04
Описание: І Национален Академичен конкурс „Й.С.Бах и неговото съвремие”
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2011-10-20
Участвал като: Член на организационния комитет до: 2011-10-21
Описание: Международна научна конференция „Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы”
Организация: МК, Община Нови Пазар
Местоположение: нови пазар,България от: 2011-04-28
Участвал като: Председател на журито до: 2011-04-30
Описание: Х Национален конкурс с международно участие „Танцуващи клавиши”
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2011-04-28
Участвал като: Член на организационния комитет до: 2011-04-29
Описание: Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства „Полiт Терпсихоры”
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2011-03-11
Участвал като: Член на организационния комитет до: 2011-03-13
Описание: Международный фестиваль вокального эстрадного искусства „Медовый край”
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2010-10-21
Участвал като: Член на организационния комитет до: 2010-10-22
Описание: Международна научна конференция „Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы”
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2010-10-21
Участвал като: Член на редколегията до: 2010-10-22
Описание: сб. „Художня культура i освiта: традицiϊ , сучаснiсть, перпективи” вып.1
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2010-09-16
Участвал като: Член на организационния комитет до: 2009-09-17
Описание: Международна научно-практическа конференция "Антропологiчна експертиза стратегiй i практик сучасноϊ вищоϊ освiти"
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2010-05-04
Участвал като: Член на журито до: 2010-05-06
Описание: Международный фестиваль вокального эстрадного искусства „Медовый край”,
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2010-04-29
Участвал като: Член на журито до: 2010-04-30
Описание: Международный фестиваль-конкурса хореографического искусства „Полет Терпсихоры”
Организация:
Местоположение: Москва,Русия от: 2010
Участвал като: Член на редколегията до: 2010
Описание: сп. Социальные силы славянского мира XХI в, бр. 1
Организация: МДПУ
Местоположение: МДПУ, Мелитопол,Украйна от: 2009-10-08
Участвал като: Член на организационния комитет до: 2009-10-09
Описание: Международна научна конференция "Художня культура i освiта: традицiϊ , сучаснiсть, перпективи"
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2009-10-08
Участвал като: Член на редколегията до: 2009-10-09
Описание: сб. „Теоретичнi та практичнi питання культуролоiϊ», вып. ХХVІ, ч. ІІ
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2009-10-01
Участвал като: Член на журито до: 2009-10-04
Описание: ХІ Международный фестиваль славянской фортепианной музыки, МДПУ
Организация: МДПУ
Местоположение: Мелитопол,Украйна от: 2008-10-16
Участвал като: Член на организационния комитет до: 2006-10-17
Описание: Международна научна конференция "Художня культура i освiта: традицiϊ , сучаснiсть, перпективи"
Организация: Трети международен фестивал Македония фолк
Местоположение: Благоевград,България от: 2007-09-21
Участвал като: член на журито до: 2007-09-23
Организация: Зурна фест - международен фестивал
Местоположение: Струмяни,България от: 2007-07
Участвал като: член на журито до: 2007-07
Организация: Международен фестивал "Танци на народите"
Местоположение: Новоисибирск,Русия от: 2007-06
Участвал като: член на журито до: 2007-06
Организация: Втори международен фестивал Македония фолк
Местоположение: Благевград,България от: 2006-09-22
Участвал като: член на журито до: 2006-09-24
Организация: НАОА
Местоположение: София,България от: 2006-01
Участвал като: експерт до: понастоящем
Описание: Постоянна комисия по педагогически науки и музикално и танцово изкуство
Организация: Община Благоевград
Местоположение: Благоевград,България от: 2005-09-23
Участвал като: член на журито до: 2005-09-25
Описание: Първи фестивал с международно участие "Македония фолк"
Организация: НАОА
Местоположение: София,България от: 2005-01
Участвал като: експерт до: понастоящем
Описание: Постоянна комисия по хуманитарни науки и изкуства
Организация: НЧ "Н. Вапцаров"
Местоположение: Благоевград,България от: 2003-01
Участвал като: член на настоятелството до: понастоящем
Организация: АМТИ
Местоположение: Пловдив,България от: 2001-10
Участвал като: член на журито до: 2001-10
Описание: Втори национален конкурс за акордеонисти с международно участие
Организация: ЮЗУ "Н. Рилски"
Местоположение: Благоевград,България от: 2001-04
Участвал като: член на журито до: 2001-04
Описание: Първи национален студентски инструментален конкурс "Традициите на немската музика"
Организация: АМТИ
Местоположение: Пловдив,България от: 1998-09
Участвал като: член на журито до: 1998-09
Описание: Първия международен конкурс за акордеон и китара

Научен ръководител на
Научен р-л на: Мариана Манолева(Докторант)
Университет: ЮЗУ
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2017-10-15
Тема: Приносът на Кирил Стефанов за развитието на музикалния фолклор от Пиринска Македония
Научен р-л на: Добромир Митев(Докторант)
Университет: НБУ
Местоположение: София,България Дата на защита: 2013-10-01
Тема: Музикално-изпълнителското обучение по акордеон в съвременното българско музикално образование (педагогически идеи и подходи в началното обучение през 90-те години на 20 и началото на 21 век)
Научен р-л на: Виолин Василев(Докторант)
Университет: ЮЗУ "Н. Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2005-01
Тема:
Научен р-л на: Соня Сиджимова(Докторант)
Университет: ЮЗУ "Н. Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2003-06
Тема: съвременни системи за обучение по акордеон /сравнителен анализ/

Публикации
Заглавие: Националният конкурс с международно участие в Нови пазар 2014 творчески форум на младите таланти
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2014-05-01
Тип: Статия
Описание: Статия в сп. "Музикални хоризонти", бр. 5, 2014 г.
Заглавие: Начални пиеси за акордеон, първо ниво
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2014
Тип: Учебно пособие
Описание: система за Начално обучение по акордеон, в съовторство с гл.ас. д-р В. Василев
Заглавие: Акордеонното обучение в България в контекста на съвременната образователна парадигма
Местоположение: Мелитопол,Украйна Дата на издаване: 2013-06-12
Тип: Статия
Описание: Harmonization of the higher school cultural and educational space: social and pedagogical aspects
Заглавие: Националният акордеонен конкурс в Нови пазар 2013 - форум за изява на младите таланти
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2013-05-01
Тип: Статия
Описание: Статия в сп. "Музикални хоризонти", бр. 5, 2013 г.
Заглавие: Темпови проблеми свързани с орнаментиката при изпълнението на бароковата органна музика в транскрипция за акордеон
Местоположение: Бургас,България Дата на издаване: 2012-09-01
Тип: Статия
Описание: Статия от участието в международната научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии", 4-5.09.2012 г., Университет" Проф. д-р Ас. Златаров"
Заглавие: Темпови проблеми свързани с артикулацията при изпълнението на барокови органни произведения в траннскрипция за акордеон
Местоположение: Бургас,България Дата на издаване: 2012-09-01
Тип: Статия
Описание: Статия от участието в международната научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии", 4-5.09.2012 г., Университет" Проф. д-р Ас. Златаров"
Заглавие: Леки жанрови пиеси - І част
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2012-07-01
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: Леки жанрови пиеси - ІІ част
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2012-07-01
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: Концертни жанрови пиеси - І част
Местоположение: Благоевградз,България Дата на издаване: 2012-07-01
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: Концертни жанрови пиеси - ІІ част
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2012-07-01
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: Националният акордеонен конкурс в нови пазар, като културно явление
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2012-05-01
Тип: Статия
Описание: Статия в сп. "Музикални хоризонти", бр. 4, 2012 г.
Заглавие: 10 Концертни жанрови пиеси - І част
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2011-01
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: 10 Концертни жанрови пиеси - ІІ част
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2011-01
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: сб. „Художня культура i освiта: традицiϊ , сучаснiсть, перпективи” вып.1
Местоположение: ДПУ, Мелитопол,Украйна Дата на издаване: 2010-10-22
Тип: Статия
Описание: Основные направления в формировании современного болгарского концертного аккордеонного репертуара с дидактической ориентаций
Заглавие: сб. От международната научна конференция „Художня культура i освiта: традицiϊ , сучаснiсть, перпективи”
Местоположение: ДПУ, Мелитопол,Украйна Дата на издаване: 2010-10-09
Тип: Статия
Описание: Тембровые особенности в барокковых органных транскрипциях на аккордеоне
Заглавие: Вариации по български фолклорни теми ІІ част
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-01
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: 15 Студии на фолклорна основа
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-01
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: Вариации по български фолклорни теми - І част
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-01
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: 24 епизода
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-06-04
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: Прелюдии и фуги
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-05-31
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: Рапсодия „Вардар” П. Владигерова – в транскрипции для аккордеона (фактурные и интерпретационные особености)
Местоположение: Новосибирск,Русия Дата на издаване: 2009-02-17
Тип: Книга
Описание: сб. „Художественная культура и образование: теория, история, методика", вып. 2, Държавен педагогически университет, Новосибирск, Русия, 2009, ББК 771, Х 981, 2009
Заглавие: Интеркултурен диалог и интеграция
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-02-15
Тип: Книга
Описание: Международният младежки фестивал Евроарт, като форма на интеркултурния диалог
Заглавие: Концертен триптих
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-02-10
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: Интеркултурен диалог и интеграция
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-02-10
Тип: Книга
Описание: съватор Св. Христова
Заглавие: Токата в До. Токата-Скерцандо
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-01-10
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: 20. Рапсодия „Вардар” П. Владигерова – в транскрипции для аккордеона (фактурные и интерпретационные особености)
Местоположение: Новосибирск,Русия Дата на издаване: 2009-01
Тип: Статия
Описание: ), сб. „Художественная культура и образование: теория, история, методика", вып. 2, Държавен педагогически университет, Новосибирск, Русия, 2009, ББК 771, Х 981
Заглавие: Шест характеристични миниатюри
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2008-12-01
Тип: Книга
Описание: авторска музика
Заглавие: Международният младежки фестивал Евроарт, като форма на интеркултурния диалог
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2008-05-12
Тип: Статия
Заглавие: Транскрипциите за акордеон в българската концертна литература. Произведения в голяма форма – най-общ анализ, Международна концеференция в рамките на Четвъртия международен младежки фестивал “Евроарт”, 7 и 8 май 2007г.
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-05
Тип: Статия
Заглавие: “Европа като културно пространство”, изд. ЮЗУ, 2007
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-05
Тип: Книга
Заглавие: За някои аспекти на програмността в произведенията с лирико-кантиленен характер в българския концертен акордеонен репертоар, Международна научно-практическа конференция “Современные тенденции развития мировой культуры и цивилизации”, І част “Человек в мире културы”, Новосибирск, Русия, 9-11 март 2007г.
Местоположение: Новосибирск,Русия Дата на издаване: 2007-03
Тип: Статия
Заглавие: “Национални култури и европейска идентичност”, ІV част, изд. ЮЗУ, Благоевград, 2006
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-05
Тип: Статия
Заглавие: “Музиката – традиции и съвременност”, ІV част, в съовт. С Н. Огненска, изд. ЮЗУ, 2006
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Книга
Заглавие:
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2005-05
Тип: Статия
Описание: Доклад от участие в международна конфернеция в рамките на Втория международен младежки фестивал "Евроарт 2005"
Заглавие: Развой на концертния акордеонен репертоар в България от 20-те до 40-те години на ХХ век
Местоположение: Новосибирск,Русия Дата на издаване: 2005-03-03
Тип: Статия
Описание: саттия от международната научно-практическа конференция, публикувана в сб. "К 60-летию великой победы"
Заглавие: Развития аккордеонного искусство в болгарии до начала 40-годов ХХ века
Местоположение: Новосибирск,Русия Дата на издаване: 2005
Тип: Статия
Описание: публикация в сб. "Международная культура и искусство:наблюдения, анализ, рекомендации" вып.5
Заглавие: Основни насоки в развитието на акордеонното изкуство в България
Местоположение: Мелитопол,Украйна Дата на издаване: 2005-01
Тип: Статия
Описание: доклад от участие в международна конференция
Заглавие: Акордеонната транскрипция в музикалната практика. Оценка на органните транскрипции
Местоположение: Новосибирск,Русия Дата на издаване: 2005-01
Тип: Статия
Описание: Доклад от участие в междунардона конференция
Заглавие: Социоестетически условия за развитието на акордеонното изкуство в България
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2004-11
Тип: Статия
Описание: Доклад от участие в международна конференция
Заглавие:
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Статия
Описание: Доклад от участие в междунардона конференция в рамките на Първия международен младежки фестивал "ЕВРОАРТ"
Заглавие: Концертните произведения за акордеон от български композитори ІІІ ч. /оригинална музика/
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2003-08-15
Тип: Монография
Заглавие: Концертните произведения за акордеон от български композитори ІІ част /транскрипции/
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2003-07-30
Тип: Монография
Заглавие: Концертните произведения за акордеон от български композитори - І част
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2003-07-01
Тип: Монография
Заглавие: Сюита № 2
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2003-06-01
Тип: Книга
Описание: авторско концертно произведение
Заглавие: Сюита "Рустика"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2003-06-01
Тип: Книга
Описание: авторско произведение
Заглавие: Сюита "Рустика"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2003-03-01
Тип: Книга
Описание: съвременно авторско произведение
Заглавие: Сюита №2
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2003-03-01
Тип: Книга
Описание: съвременно авторско произведение
Заглавие: Система за обучение по акордеон - "Начални пиеси"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2002-05-01
Тип: Книга
Заглавие: Фактурни особености на транскрипциите за акордеон на барокови органни творби
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Монография
Заглавие: Интерпретационни особености на транскрипциите за акордеон на барокови органни творби
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Монография
Заглавие: Дорийска токата и фуга от Й. С. Бах - транскрипция за акордеон
Местоположение: Република Македония Дата на издаване: 2002-01
Тип: Книга
Заглавие: Десет органни обработки от Й.С. Бах - транскрипции за акордеон
Местоположение: Република Македония Дата на издаване: 2002-01
Тип: Книга
Заглавие: Върху някои особености на фразирането при интерпретацията на бароковите органни транскрипции за акордеон
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-10
Тип: Статия
Описание: публикувана в електронното издание Scientific Reasaerch на ЮЗУ "Н. Рилски", 2001г.
Заглавие: Върху някои проблеми, свързани с агогиката при интерпретацията на бароковите органни транскрипции за акордеон
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-10
Тип: Статия
Описание: публикувана в електронното издание Scientific Reasaerch на ЮЗУ "Н. Рилски"
Заглавие: Темпови проблеми, свързани с апликатурата при интерпретацията на бароковите органни транскрипции на акордеон в полифоничното фактурно изложение
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-10
Тип: Статия
Описание: публикувана в електронното издание Scientific Reasarrch на ЮЗУ "Н. Рилски"
Заглавие: Система за обучение по акордеон - "Детски пиеси от български композитори"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-05-01
Тип: Книга
Заглавие: Система за обучение по акордеон - "Етюди за овладяване на кръстосаните баси"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-05-01
Тип: Книга
Заглавие: Върху някои темброви особености при интерпретацията на бароковите органни транскрипции за акордеон
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-04
Тип: Статия
Описание: публикувана в юбилейния сборник на Факултета по изкуствата, 2002г.
Заглавие: Педагогически аспекти на бароковите органни транскрипции за акордеон
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-01
Тип: Статия
Описание: публикувана в юбилейния сборник "Актуални проблеми на предучилищното възпитание" изд. ЮЗУ, Блд., 2001г.
Заглавие: Система за обучение по акордеон - "Eтюди за овладяване на терцбасите"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2000-05-01
Тип: Книга
Заглавие: Система за обучение по акордеон" - "Начална школа"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1999-05-01
Тип: Книга
Заглавие: Система за обучение по акордеон - "Детски пиеси от чужди композитори"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1999-05-01
Тип: Книга
Заглавие: Система за обучение по акордеон - "Леки пиеси"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1996-05-01
Тип: Книга
Заглавие: "Методика на обучението по акордеон"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1996-01
Тип: Книга
Заглавие: Система за обучение по акордеон - "Христоматия"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1995-05-01
Тип: Книга
Заглавие: "Шест студии за акордеон"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1995-01
Тип: Книга
Заглавие: Участия в международни конкурси Лауреат на Международния конкурс "Хуго Херман", 1991г., Германия
Местоположение: Германия Дата на издаване: 1991-01
Тип: Други
Заглавие: УЧАСТИЯ В ЕФИРИТЕ НА БНТ: Над 50 участия с изпълнения на авторска музика от 1990- до 2007 г.
Местоположение: България Дата на издаване: 1990-01
Тип: Други
Заглавие: МУЗИКАЛЕН ФОНД НА БНТ: Авторски произведения: •Сюита Рустика, от Р. Потеров; •Сюита 2 от Р. Потеров; •Соната No2 от Р. Потеров, I част; •Соната от В. Холмбое, I част; •Музикални акварели от Р. Потеров
Местоположение: България Дата на издаване: 1990-01
Тип: Други
Описание: за периода от 1990 - 2000 г.
Заглавие: Музикален фонд на БНТ Други произведения: •Рапсодия “Вардар”, П. Владигеров; •Соната, Ван Холмбое •“Танц със саби”, А.Хачатурян; •Концертен триптих, Ж. Кати; •Токата № 1, О. Шмит; •Дивертименто, Х. Бреме •Скерцо, Н. Чайкин •Соната, Ас. Вакарелов •Концертино ІІІ част, съвместно с П. Чочова, Ас. Вакарелов
Местоположение: България Дата на издаване: 1990-01
Тип: Други
Описание: за периода от 1990 - 2000 г.
Заглавие: над 200 самостоятелни концерти за периода от 1988 до 1994 г. с произведения от: Й С. Бах - органни прелюдии и фуги; съвременна музика - О. Шмит, Х. Бреме, Н. Чайкин, В. Холмбое и др. български композитори: Ас. Вакарелов, П. Владигеров, Б. Авралов, Г. Митев и мн. др.
Местоположение: над 200 концерти из цялата страна,България Дата на издаване: 1988-01
Тип: Други
Заглавие: Лауреат на Националния конкурс "Млад музикант" през 1985, 1987, 1989, 1991, 1993
Местоположение: България Дата на издаване: 1985-01
Тип: Други
Заглавие: Латиноамериканская танцевальная музыка в болгарских транскрипциях для аккордеона, сб. Музыкальная культура и искусство: наблюдения, анализ, рекомендации,вып. 6 Новосибирск, Русия, 2007
Местоположение: новосибирск,Русия Дата на издаване: 1900-01
Тип: Статия
Заглавие: Изпълнения на авторски произведения на международни конкурси в чужбина
Местоположение: България Дата на издаване: 1900-01
Тип: Други
Описание: 1. Сюита "Рустика" 2. "Музикални акварели" 3. "Дивертименто" 4. Соната № 1, Скерцо и ІV част 5. Соната № 2, Скерцо
Заглавие: 10 Концертни жанрови пиеси - ІІ част
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1900-01
Тип: Книга
Описание: авторска музика

Рецензии
Заглавие: Професионално самоопределение на студентите-бъдещи учители по музика
Тип: Други
Местоположение: ШУ "Еп. К. Преславски"Шумен,България Дата: 2013-11-28
Описание: Становище за присъждане на ОНС "Доктор" на гл.ас. Янна Рускова
Заглавие: Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано
Тип: Монография
Местоположение: Велико Търново,България Дата: 2013-09-05
Описание: Становище на хабилитационен труд за присъждане на научното звание доцент
Заглавие: Оценяване на MIDI-проект на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“
Тип: Други
Местоположение: ШУ "Еп. Константин Преславски",България Дата: 2013-06-15
Описание: дисертационен труд на гл. ас. Стефан Русков - становище
Заглавие: Основи на транскрипцията на бароковата музика за акордеон
Тип: Други
Местоположение: АМТИИ, Пловдив,България Дата: 2012-09-20
Описание: Рецензия на дисертационния труд на доц. Г. Митев
Заглавие: Технологичен модел за развитие на метроритмичен усет при обучението по облигат акордеон във ВУ
Тип: Други
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2012-01
Описание: Рецензия за присъждане на ОНС "Доктор" на гл. ас. Виолин Василев
Заглавие: Пиеси в латино стил за китара и акордеон
Тип: Книга
Местоположение: Велико Търново,България Дата: 2011-01
Описание: рецензия
Заглавие: рецензия
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 2008-01
Описание: за присъждане на научната и образователна степен "Доктор" на Соня Сиджимова - ЮЗУ "Н. Рилски"
Заглавие: рецензия
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 2005-01
Описание: за присъждане на научната и образователна степен :Доктор" на Мая Манева - ПУ "П. Хилендарски"
Заглавие: рецензент
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 2004-05-01
Описание: за присъждане на научната и образователна степен "доктор" на Мая Манева от ПУ "Паисий Хилендарски"
Заглавие: Рецензент на хабилитация за доцент на Георги Митев от АМТИ Пловдив пред СНС по "Музикознание и музикално изкуство"
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 2001-09
Описание: третата хабилитация по акордеон в България
Заглавие: Рецензент на хабилитация за доцент на Петър Маринов от АМТИ - Пловдив пред СНС по "Музикознание и музикално изкуство"
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 2000-06
Описание: втората хабилитация по акордеон в България
Заглавие:
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 2000-01
Описание: Рецензент на на докторски дисертации в СНС по "Музикознание и музикално изкуство"
Заглавие: Начална школа по акордеон
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 1995-01
Описание: начална предназначена за студенти от педагогическите специалности във висшите училища
Заглавие:
Тип: Други
Местоположение: България Дата: 1995-01
Описание: Редактор на 10 музикални книги

Лицензи, патенти и сертификати
Наименование: Диплом за активное Международное сотрудничество и поддержку молодых дарований
Местоположение: Литва Дата на издаване: 2011-10-20
Номер: Валиден до: 2011-10-21
Издаден от: International de musica usoara “Doua inimi gemene”
Наименование: Международный фестиваль-конкурс "Синяя птица"
Местоположение: Крим,Украйна Дата на издаване: 2011-03-08
Номер: Валиден до: 2011-03-10
Издаден от: Благодарственное письмо
Наименование: 10 КОНЦЕРТНИ ЖАНРОВИ ПИЕСИ • IN RHYTHM (В Ритъм) • CONCERT WALTZ (Концертен валс) • A FANTASY WALTZ (Валс-фантазия) • MIDNIGHT TANGO (Среднощно танго) • MEMORIES FROM YESTERDAY – tango (Спомени от вчера) • MELANHOLY TANGO (Меланхолично танго) • WALTZ-PRELUDE (Валс-Прелюд) • WANDERING SHADOWS – tango (Блуждаещи сенки) • TICO – ANSWER (Тико-Реплика) • AMORADO – samba
Местоположение: България Дата на издаване: 2011-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: Виртуозни концертни авторски произведения
Наименование: ЛЕКИ ЖАНРОВИ ПИЕСИ • IN THE SUNNY MORNING (В слънчевата сутрин) • IN THE DARC – march (В мрака) • CIRCULUS VITIOSUS – tarantella (Омагьосан кръг) • ANXIOUS MOMENT – scherzo (Тревожен миг) • HOPE (Надежда) • SAD SONG (Тъжна песен) • BAYOND THE HORISON (Отвъд хоризонта) • LAST WALTZ (Последен валс) • IN THE SHADOW OF TRUTH – march (В сянката на истината) • DANCE OF THE DOLLS – waltz (Танц на куклите)
Местоположение: България Дата на издаване: 2011-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: концертни пиеси
Наименование: КОНЦЕРТНИ ЖАНРОВИ ПИЕСИ - • ESCAPE TO YOURSELF - gallop (Бягство към себе си) • BOLERO • INVISIBLE GLOW - bolero (Невидимо сияние) • ARABIAN TALE (Арабска приказка) • CORAZON DE FUEGO (Огнено сърце) • CATHARSIS (Катарзис) • MOONLIT SUN – танго (Лунно слънце) • MIDNIGHT STEPS – tango (Среднощни стъпки) • MISTERIOWS SHADOWS – like a Waltz (Загадъчни сенки) • GHOSTLY GLOW – валс мюзет (Призрачно сияние)• WALTZ MUSETTE – (Валс мюзет)
Местоположение: България Дата на издаване: 2011-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: виртуозни концертни авторски произведения
Наименование: Диплом за активное Международное сотрудничество и поддержку молодых дарований
Местоположение: Литва Дата на издаване: 2010-10-21
Номер: Валиден до: 2010-10-22
Издаден от: International de musica usoara “Doua inimi gemene”
Наименование: 10 Вариации на теми: „Петруно, пиле шарено” • „Замръкнало ми момиче”; • „Сяла Иванка прас”; • „Пасох офци, пасох кози”; • „Що ми домилело, мамо”; • „Пустоно лудо и младо”; • „Ясен месец веч изгрява”; • „Мама Дони дума”; • „Ради, ле”; • „Бре, Петрунко”
Местоположение: България Дата на издаване: 2010-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: виртуозни концертни авторски произведения
Наименование: Diploma (за участие в организационния комитет)
Местоположение: Chisinau,Русия Дата на издаване: 2009-11-13
Номер: Валиден до: 2009-11-15
Издаден от: Festivalul – Concurs International de musica usoara “Doua inimi gemene” – se acorda din la compartimentul
Наименование: 15 студии на фолклорна основа
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-07-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: виртуозни концертни авторски произведения
Наименование: 24 епизода
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-05-17
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: виртуозни концертни авторски произведения
Наименование: • Вариации на тема „Петруно, пиле шарено” • Вариации на тема „Замръкнало ми момиче”; • Вариации на тема „Сяла Иванка прас”; • Вариации на тема „Пасох офци, пасох кози”; • Вариации на тема „Що ми домилело, мамо”; • Вариации на тема „Пустоно лудо и младо”; • Вариации на тема „Ясен месец веч изгрява”; • Вариации на тема „Мама Дони дума”; • Вариации на тема „Ради, ле”; • Вариации на тема „Бре, Петрунко”
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика, виртуозни концертни авторски произведения
Наименование: Концертен триптих
Местоположение: -,България Дата на издаване: 2009-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Прелюдия и фуга в До
Местоположение: България Дата на издаване: 2009-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Прелрюдия и фуга в СОЛ
Местоположение: България Дата на издаване: 2009-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Прелюдия и фуга в РЕ
Местоположение: България Дата на издаване: 2009-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Прелюд и фуга в Ла
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Прелюд и фуга в Ми
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Прелюд и фуга в Си
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Прелюд и фуга във Фа
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Токата в До
Местоположение: -,България Дата на издаване: 2008-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Токата-Скерцандо
Местоположение: -,България Дата на издаване: 2008-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Шест характеристични миниатюри
Местоположение: -,България Дата на издаване: 2008-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Шест студии
Местоположение: -,България Дата на издаване: 1994-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Сюита "Рустика"
Местоположение: -,България Дата на издаване: 1993-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Сюита № 2
Местоположение: -,България Дата на издаване: 1993-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Соната № 1
Местоположение: -,България Дата на издаване: 1992-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Соната № 2
Местоположение: -,България Дата на издаване: 1992-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика
Наименование: Музикални акварели
Местоположение: -,България Дата на издаване: 1991-01
Номер: Валиден до: понастоящем
Издаден от: авторска музика

Версия за печат

©2002 Югозападен университет "Неофит Рилски"