Автобиография
 гл. ас. Румяна Славчева Попова
(няма)

Академична информация
Факултет Природо-математически факултет
Катедра Физика
Електронен пощенски адресr_popova@abv.bg
Научни интереси
Ключови думиЧислено моделиране, водни системи, метод Монте Карло
ОбластТеоретична физика
Електронен пощенски адресr_popova@swu.bg
Служебен адрес
Улица (No, вх., ет., ап.)"Иван Михайлов" 66
ГрадБлагоевград
Организация/ИнституцияЮЗУ "Неофит Рилски"
Пощенски код2700
ДържаваБългария
Научни степени
Тема на дисертация
Научна степен
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на защита 1900

Научни звания
Научно звание асистент
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 1989-10-30

Научно звание старши асистент
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 1999-05-15

Научно звание главен асистент
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 2005-12-23


Образование
Учебно заведение СУ "Климент Охридски"
Местоположение: София,България от: 1975-09-01
Специалност: физик, преподавател в средните училища, с втора специалност математика до: 1979-10-15

Специализации
Институция: СУ "Климент Охридски", ФМИ
Тема: Информатика от: 1985-09-01
Местоположение: София,България до: 1988-06-30
Описание: Програмиране на Pascal,Basic, LOGO, Assembler

Професионален опит и реализация
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: асистент по теоретична и математическа физика от: 1989-11-06
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: Водя семинарни упражнения по теоретична физика- теоретична механика, електродинамика, квантова механика, статистическа физика и термодинамика
Компания/институция ПГ "Яне Сандански"
Длъжност: учител по физика и информатика от: 1981-09-01
Местоположение: Сандански,България до: 1989-11-05
Компания/институция СОУ"П. К. Яворов"
Длъжност: учител по физика от: 1979-09-01
Местоположение: Сандански,България до: 1981-09-01

Водени упражнения
Упражнение по: Преддипломна педагогическа практика по физика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2011-03-12
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: Със студентите от специалност ПОХФ - ІV курс
Упражнение по: Методика на обучението по физика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2001-10-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Топлофизика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2001-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: 2007-09-15
Упражнение по: Приложна топлотехника
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2001-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: 2007-09-15
Упражнение по: Практически упражнения по МОФ с хоспитиране
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2001-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Текуща педагогическа практика по физика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2001-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Теоретична механика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 1989-11-10
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Електродинамика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 1989-11-10
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Квантова механика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 1989-11-10
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Статистическа физика и термодинамика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 1989-11-10
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем

Участия в конференции
Име на конференцията: Third International Scientific Conference FMNS'2009, SWU "Neofit Rilski"
Тип на участието: Доклад от: 2009-06-03
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-06-07
Тема на доклада: Possibilities of using computer animations for teaching the section "Electric current in various media", with Radost Vassileva and Radoslav Mladenov
Име на конференцията: Международна научна конференция "Unitech" 2005
Тип на участието: Доклад от: 2005-11-24
Местоположение: Габрово,България до: 2005-11-25
Тема на доклада: Общи параметри на модела на температурната релаксация на газова смес по метода Монте-Карло
Име на конференцията: Международна научна конференция "Unitech" 2005
Тип на участието: Доклад от: 2005-11-24
Местоположение: Габрово,България до: 2005-11-25
Тема на доклада: Квантов алгоритъм Монте-Карло за молекулата на водорода
Име на конференцията: Международна конференция FMNS-2005
Тип на участието: Доклад от: 2005-06-08
Местоположение: Благоевград,България до: 2005-06-11
Тема на доклада: Монте-Карло симулация на температурната релаксация между компонентите на въздуха
Име на конференцията: Научен симпозиум "Развитие и разпространение на физическите знания в България"
Тип на участието: Доклад от: 2005-05-10
Местоположение: Пловдив,България до: 2005-05-10
Тема на доклада: Обезпечаване на обучението по физика в българските солунски гимназии (1878-1913г.), съавтор Р. Стоянова
Име на конференцията: Юбилейна конференция на Физическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"
Тип на участието: Доклад от: 2004-10-29
Местоположение: Пловдив,България до: 2004-10-29
Тема на доклада: Параметри на температурната релаксация на еднородна газова смес
Име на конференцията: ХХХІІ национална конференция по въпроси на обучението по физика
Тип на участието: Доклад от: 2004-05-13
Местоположение: Благоевград,България до: 2004-05-16
Тема на доклада: Компютърна симулация на температурната релаксация на хомогенна газова смес

Участия в проекти
Проект: Нови изследвания в областта на физическите, математическите и компютърните науки
Участвал като: Член на колектива от: 2012
Местоположение: Благоевград, до: понастоящем
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Проект: Иновативни модели в природните науки
Участвал като: Член на колектива от: 2011
Местоположение: Благоевград, до: 2011-12-31
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Проект: Разработване на модули за учебен физичен експеримент
Участвал като: Член на колектива от: 2008-01-15
Местоположение: Благоевград, до: 2009-02-15
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Проект: Моделиране въздействието на електрични и магнитни полета върху водородните връзки във вода
Участвал като: докторант от: 2006-04-10
Местоположение: Благоевград,България до: 2007-01-20
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Съюз на физиците в България
Местоположение: София,България от: 2000-09-01
Участвал като: член до: понастоящем

Научен ръководител на
Научен р-л на: Красимир Давидков(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 1998-07-05
Тема: " Изследване на N-мерни верижни контури в унитарни стълбични матрици"

Публикации
Заглавие: Possibilities of using computer animations for teaching the section " Electric current in various media"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-06-10
Тип: Статия
Описание: Proceedings of the Third International Scientific Conferense FMNS'2009, V1, pp 233-239. Съавтори Radost Vassileva, Radoslav Mladenov.
Заглавие: Попова, Р. "Общи параметри на температурната релаксация на газова смес по метода Монте-Карло"
Местоположение: Габрово,България Дата на издаване: 2005-11-24
Тип: Статия
Описание: Международна научна конференция "Unitech" 2005, том III, стр. 343-347.
Заглавие: Попова, Р. "Квантов алгоритъм Монте-Карло за молекулата на водорода"
Местоположение: Габрово,България Дата на издаване: 2005-11-24
Тип: Статия
Описание: Международна научна конференция "Unitech" 2005, том III, стр. 338-342.
Заглавие: Попова, Р. "Монте -Карло симулация на температурната релаксация между компонентите на въздуха"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2005-06
Тип: Статия
Описание: Международна конференция FMNS-2005, т.1, стр. 361-369.
Заглавие: Бозарова, П., Амов, И., Василева, Р., Каишева, Д., Попова, Р. "Примерни тестове за кандидатстуденти по физика"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2005-05-20
Тип: Учебно пособие
Заглавие: Стоянова, Р., Попова, Р. "Обезпечаване на обучението по физика в българските солунски гимназии (1878-1913г.)"
Местоположение: Пловдив,България Дата на издаване: 2005-05-10
Тип: Статия
Описание: Научен симпозиум "Развитие и разпространение на физическите знания в България",10.05. 2005, стр. 69-79.
Заглавие: Попова, Р. "Параметри на температурната релаксация на еднородна газова смес"
Местоположение: Пловдив,България Дата на издаване: 2004-10-29
Тип: Статия
Описание: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", том 35, кн.4, 2004- физика
Заглавие: Попова, Р. "Компютърна симулация на температурната релаксация на хомогенна газова смес"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2004-05-16
Тип: Статия
Описание: Сборник доклади от XXXII национална конференция по въпроси на обучението по физика, стр. 457-461.
Заглавие: Popova, R. "Extension of a factorization property for staircase matrices"
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2000-06-15
Тип: Статия
Описание: C. R. Acad. Bulgare Sci., 53, (2000), pp. 27-30.

Рецензии
Заглавие: Система от демонстрационни опити за онагледяване на раздела "Механични трептения и вълни"
Тип: Други
Местоположение: Благоевград,България Дата: 1993-07-01
Описание: Дипломна работа на Румен Георгиев - изготвяне на рецензия

Версия за печат

©2002 Югозападен университет "Неофит Рилски"