Автобиография
доц. д-р Янка Димитрова Стоименова
Работи в областта на методиката на обучението по математика в I-IV клас. Разработва методика за обучение на учениците в творческа математическа дейност. Изгражда теоретичен модел на структурата на математическите способности на учениците в начална училищна възраст. Предлага и апробира в практиката система от упражнения за изграждане на умения за решаване на творчески задачи. Разработва и предлага класификация на творческите задачи.

Академична информация
Факултет Факултет по педагогика
Катедра Предучилищна и начална училищна педагогика
Научни интереси
Ключови думиметодика, математика, обучение, принципи, методи, урок, задачи, средства на обучението, организационни форми на обучение, творческа дейност
ОбластМетодика на обучението по математика
Електронен пощенски адресyanka_st@swu.bg
Служебен адрес
Улица (No, вх., ет., ап.)ул. "Иван Михайлов" N 66
ГрадБлагоевград
Организация/ИнституцияЮЗУ "Неофит Рилски"
Пощенски код2700
ДържаваБългария
Научни степени
Тема на дисертация Развитие на математическите способности у учениците в начална училищна възраст чрез решаване на творчески задачи
Научна степен доктор по педагогика
Град гр.София
Държава България
Научен ръководител доц.д-р Димитър Г.Димитров
Рецензенти проф.дпн Иван Ганчев и доц.д-р Ангелина Манова
Дата на защита 2002-04-25

Научни звания
Научно звание асистент
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 1996-09-02

Научно звание старши асистент
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 1998-11-24

Научно звание главен асистент
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 2001-12-17

Научно звание доцент
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти проф. дпн Иван Ганчев доц. д-р Димитър Г. Димитров
Дата на назначаване 2008-03-12


Образование
Учебно заведение ПГ с преподаване на руски език "Васил Левски"
Местоположение: гр.Бургас,България от: 1979-09-15
Специалност: Екскурзоводство до: 1983-07-01
Учебно заведение Висш педагогически институт
Местоположение: гр.Благоевград,България от: 1984-01
Специалност: Начална училищна педагогика до: 1988-01

Специализации
Институция: ВПИ "Неофит Рилски"
Тема: Съвременни подходи на обучението и възпитанието в начална училищна възраст от: 1993-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1994-09-05

Професионален опит и реализация
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: от: 2011-05-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: Ръководител на катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: преподавател от: 1996-09-01
Местоположение: гр.Благоевград,България до: понастоящем
Компания/институция XI основно училище "Христо Ботев"
Длъжност: начален учител от: 1994-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1996-08-31

Четени лекционни курсове
Курс по: Теоретични основи на обучението по математика в І-ІV клас
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2012-09
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалност "Начална училищна педагогика и чужд език"
Курс по: Теоретични основи на обучението по математика
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2012-09
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"
Курс по: Методика на обучението по математика в І-ІV клас
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2012-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В Магистърска програма "Начална училищна педагогика"
Курс по: Образователни технологии
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2012-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В Магистърска програма "Начална училищна педагогика"
Курс по: Педагогическо моделиране на урока в началното училище
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2012-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В Магистърска програма "Начална училищна педагогика"
Курс по: Психолого-педагогически проблеми на обучението по математика
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2012-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В Магистърска програма "Начална училищна педагогика"
Курс по: Организация на творческата дейност по математика
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2012-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В Магистърска програма "Начална училищна педагогика"
Курс по: Математическа подготовка на децата за училище
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2010-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" - задочно обучение
Курс по: Индивидуална помощ в СПЗ при обучението по математика
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2007-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалност "Социална педагогика"
Курс по: Развитие на математически способности
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2005-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалност "Начална училищна педагогика и чужд език"
Курс по: Развитие на математически способности
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2005-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2006-01
Описание: В специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Водени упражнения
Упражнение по: Практикум: "Работа в социалнопедагогически център"
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2007-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалност "Социална педагогика"
Упражнение по: Развитие на математически способности
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2005-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2006-01
Описание: В специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"
Упражнение по: Развитие на математически способности
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2005-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалност "Начална училищна педагогика и чужд език"
Упражнение по: Математическа подготовка на децата за училище
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2005-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1900-01
Описание: В специалност "Начална училищна педагогика и чужд език"
Упражнение по: Практикум: "Работа в социалнопедагогически център"
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2005-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалност "Социална педагогика"
Упражнение по: Теоретични основи на обучението по математика в началните класове
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2004-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалност "Начална училищна педагогика и чужд език"
Упражнение по: Теоретични основи на обучението по математика в началните класове
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2004-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"
Упражнение по: Приемственост в обучението по математика в началните класове
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2004-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалностите "Начална училищна педагогика и чужд език", "Предучилищна и начална училищна педагогика"
Упражнение по: Методика на обучението по математика в I-VIII клас
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1996-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2002-01
Описание: В специалност "Педагогика"
Упражнение по: Методика на обучението по математика в началните класове на помощното училище
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1996-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2006
Описание: В специалност "Специална педагогика"
Упражнение по: Методика на обучението по математика за деца с психофизически нарушения
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1996-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалност "Социална педагогика"
Упражнение по: Методика на обучението по математика в I-IV клас
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1996-08-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: В специалностите: "Начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика и чужд език" и "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Участия в конференции
Име на конференцията: „Этнопсихологические исследования в медицине, социологии и сфере образования”
Тип на участието: Доклад по покана от: 2013-11-14
Местоположение: Абакан (Русия),България до: 2013-11-14
Тема на доклада: Этнопсихологические основания индивидуальной помощи в процессе обучения (на примере математики)
Име на конференцията: ІІ Международная научно-практическая конференция: "Современное образование: актуальные педагогические, социально-экономические, географические и психологические установки"
Тип на участието: Доклад от: 2013-03-29
Местоположение: Москва-Черногорск,Русия до: 2013-03-29
Тема на доклада: Структура математических способностей учащихсяначальной школы
Име на конференцията: Съвременното образование - мисия и визии
Тип на участието: Доклад от: 2010-12-03
Местоположение: Благоевград,България до: 2010-12-04
Тема на доклада: Основни компоненти на методическата система за индивидуална помощ по математика
Име на конференцията: Интерактивните методи в съвременното образование
Тип на участието: Доклад от: 2010-04-23
Местоположение: Благоевград,България до: 2010-04-24
Тема на доклада: Интерактивни техники при усвояване на геометрични знания в трети клас
Име на конференцията: Образованието на Балканите - традиции и перспективи
Тип на участието: Доклад от: 2001-11-02
Местоположение: гр.Благоевград,България до: 2001-11-03
Тема на доклада: Специфика на творческите математически способности - експериментални изследвания

Участия в проекти
Проект: Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение
Участвал като: Член на екипа от: 2014-01
Местоположение: Благоевград, до: 2014-12
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Проект: "Студентски практики"
Участвал като: Академичен наставник от: 2013-09-26
Местоположение: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, до: 2014-10-31
Финансираща организация: МОН, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект: "Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изследвания и перспективни европейски тенденции /ПРИОРИПЕТ/
Участвал като: Експерт по проекта от: 2013-07-22
Местоположение: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, до: 2014-12-31
Финансираща организация: МОН, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект: Мотивационна динамика и интерес на студентите от Факултета по педагогика в условията на смесено (традиционно и електронно) обучение
Участвал като: Член на екипа от: 2013-01
Местоположение: Благоевград, до: 2013-12-01
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Проект: Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условията на смесено (традиционно и електронно) обучение
Участвал като: Член на екипа от: 2012-01
Местоположение: Благоевград, до: 2012-12
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Проект: Съвременен профил и позиция на българския учител в образователната система и обществото
Участвал като: Ръководител на проекта от: 2011-01
Местоположение: Благоевград, до: 2011-12
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Проект: Взаимодействието родители-училище през погледа на съвременния ученик (социално-педагогически аспекти)
Участвал като: Член на екипа от: 2007-01
Местоположение: Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", до: 2008-01
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Проект: Разработване и внедряване на междууниверситетска програма на университетско ниво "Магистър по образователен мениджмънт", I етап
Участвал като: Член на екипа от: 2000
Местоположение: гр.София,България (Софийски, Пловдивски, Шуменски и Благоевградски университети) и Холандия до: 2001-09-01

Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по педагогика
Местоположение: Благоевград,България от: 2009-12
Участвал като: член до: понастоящем
Описание: член на Факултетния съвет
Организация: Съюз на учените в България
Местоположение: Благоевград,България от: 2006-12-22
Участвал като: член до: понастоящем

Научен ръководител на
Научен р-л на: Валентина Иванова Чилева(Докторант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 1970-01
Тема: "Проблемните ситуации в обучението по математика в 3-4 клас"

Публикации
Заглавие: Състояние на способността за обобщаване на математически знания при учениците от началните класове
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2014-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Дидактически основи на изследователския подход в обучението
Заглавие: Усвояване на похвати за умствена и практическа дейност при работа със съставни текстови задачи в началните класове
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2013-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Детската градина и началното училище в търсене на динамично равновесие
Заглавие: Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми. Методическо ръководство.
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2012-01
Тип: Учебно пособие
Описание: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград
Заглавие: Основни компоненти на методическата система за индивидуална помощ по математика
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-12-03
Тип: Статия
Описание: Сб. Съвременното образование - мисия и визии
Заглавие: Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-12
Тип: Учебно пособие
Описание: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград
Заглавие: Интерактивни техники при усвояване на геометрични знания в трети клас
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-09
Тип: Статия
Описание: Сб. Интерактивните методи в съвременното образование
Заглавие: Иновационни аспекти на индивидуалната работа по математика в условията на интегрирано обучение
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2009-12
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално училище", №6
Заглавие: Варианти за организиране на творческа дейност в процеса на моделиране по математика
Местоположение: Елец,Русия Дата на издаване: 2009-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Моделирование учебно-воспитательного процесса в вузе и школе. Международный сборник научных трудов
Заглавие: Практико-приложни аспекти на организирането на творческа дейност в урока по математика (ІІ част)
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2008-02
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално училище", №1
Заглавие: Практико-приложни аспекти на организирането на творческа дейност в урока по математика (І част)
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2007-12
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално училище", №6
Заглавие: Урокът по математика в І-ІV клас – основни учебни дейности
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-09
Тип: Монография
Описание: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград
Заглавие: Вариант на система от учебни дейности в урока за нови знания по математика
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-06
Тип: Статия
Описание: Сб. Педагогическото образование в България: състояние и тенденции, том 3
Заглавие: Урокът по математика в началните класове – система от дейности
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2007-04
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално образование", №2
Заглавие: Учебни дейности в преговорния урок по математика в І-ІV клас
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-03
Тип: Статия
Описание: Сп. "Университетски преглед", №1 (9)
Заглавие: Основни аспекти на дейностния подход при индивидуалната помощ по математика
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Индивидуализация на учебната дейност
Заглавие: Систематизация на учебните дейности в началното обучение по математика
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално училище", №6
Заглавие: Форми и техники за усвояване на математически знания от деца със специални образователни потребности
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-12
Тип: Статия
Описание: Сб. Особености в методиката на обучение при деца със специални образователни потребности (в съавторство с Ангелина Манова)
Заглавие: Състояние на запомнянето като процес на математическата памет при учениците от началните класове
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално училище", №1
Заглавие: За някои свойства и качества на мисленето на учениците по математика
Местоположение: Мозырь,Русия Дата на издаване: 2006-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Современные подходы к подготовке учителя в высшей школе
Заглавие: Учебна програма по математика за обучение на възрастни (начален етап). Одобрена от МОН
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Други
Описание: В съавторство с Ангелина Манова
Заглавие: Организация на творческата дейност на учениците (математико-методически аспекти)
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2005-12
Тип: Монография
Описание: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград
Заглавие: Методическите идеи на Александър Маджаров за творческа дейност на учениците
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2005-04-03
Тип: Статия
Описание: Сб. Педагогическата наука: приемственост и обновление
Заглавие: За пространственото мислене и творческото въображение на учениците от началния етап на основното образование
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2005-04
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално училище", № 2.
Заглавие: Развитие на методическите идеи за творческа дейност на учениците в урока по математика
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2004-11-07
Тип: Статия
Описание: Сб. Съвременни тенденции в развитието на педагогическата наука
Заглавие: Basic components of the methodological system for teaching students how to solve creative problems.
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2004-11
Тип: Статия
Описание: In: The educational heritage ahd dialogue in the European pedagogical space. Blagoevgrad
Заглавие: Методика за развитие на математически способности у 7-11 годишни ученици
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2004-09-10
Тип: Монография
Описание: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград
Заглавие: Изграждане на умения у третокласниците за съставяне и решаване на текстови задачи от движение
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-12-10
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално училище", №6
Заглавие: Изграждане на умения у третокласниците за решаване на творчески задачи при усвояване на алгебричен материал
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-10
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално училище", №5
Заглавие: Възпитателни аспекти на съвременния урок по математика в началните класове
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-06-01
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално училище", №3
Заглавие: Изграждане на умения у учениците от трети клас за съставяне и решаване на текстови задачи
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2003
Тип: Статия
Описание: Сб. Съвременни проблеми на обучението в началните класове, том ІV.
Заглавие: Дидактико-методически технологии за развитие на способността за възприемане на математически материал
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Статия
Описание: Сп."Начално образование", №1
Заглавие: Способността за възприемане като структурен компонент на математическите способности
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Статия
Описание: Сп."Начално образование", №4-5
Заглавие: За мястото и функциите на творческите задачи в урока по математика
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Съвременни проблеми на обучението в началните класове, том ІІІ
Заглавие: Класификация на творческите задачи в обучението по математика в началните класове
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2001-01
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално образование", №4
Заглавие: Учебното съдържание по математика за развитие на способностите у учениците
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Съвременни проблеми на обучението в началните класове, том ІІ
Заглавие: Специфика на творческите математически способности - експериментални изследвания
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-01
Тип: Статия
Описание: Сб."Образованието на Балканите - традиции и перспективи"
Заглавие: Умения на учениците за решаване на творчески задачи по математика в трети клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2000-03
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално образование", №3
Заглавие: Структура на математическите способности у учениците в начална училищна възраст
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2000-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Съвременни проблеми на обучението в началните класове, том І
Заглавие: Умения на учениците от трети клас за решаване на математически задачи чрез прилагане на творчески похвати
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1999-01
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално образование", №3
Заглавие: За подобряване на учебните технологии в обучението по математика в началните класове
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1998-06
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално образование", №3
Заглавие: Творческите задачи в обучението по математика в началните класове
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1998-06
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално образование", №4-5
Заглавие: Система на работа с изявени и надарени ученици в началната образователна степен
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1997-05
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално училище", №5
Заглавие: Идентифициране на изявени и надарени ученици в начална училищна възраст
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1997-04
Тип: Статия
Описание: Сп. "Начално училище", №4

Рецензии
Заглавие: Становище
Тип: Други
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2014-10-17
Описание: Конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор" по 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика в началните класове). Кандидат: доц. д-р Ангелина Филипова Манова-Мунтова
Заглавие: Методика на обучението по математика в началните класове
Тип: Учебно пособие
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2014-01
Описание: Автор - Ангелина Манова
Заглавие: Научный журнал "Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири" №3, 2013
Тип: Други
Местоположение: Москва,Русия Дата: 2013-09
Описание: Рецензент на броя
Заглавие: Становище
Тип: Други
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2011-10-21
Описание: Конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор" по 1.2. Педагогика (Методика на обучението по математика в началните класове). Кандидат: доц. д-р Димитър Георгиев Димитров
Заглавие: Методика на обучение в решаване на текстови задачи
Тип: Учебно пособие
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2010-03-20
Описание: Автор - Ангелина Манова

Версия за печат

©2002 Югозападен университет "Неофит Рилски"